Ηλεκτρονικές Πληρωμές Λογαριασμών

 

Ο Δήμος Αθηένου παρέχει στους Δημότες του τη δυνατότητα εξόφλησης των Τιμολογίων τους από το Διαδίκτυο.

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Δήμος Αθηένου Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, Αρ. 2, 7600 Αθηένου Κύπρος

Τηλ.: +357 24811370

Γραμμή Δημότη: +357 24524004

Ε-mail: mail@athienou.org.cy

 

 

 

 Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

 

Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει την ιστορία της Αθηένου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Κάθε τοπική ιστορία αποτελείται από αμέτρητες συλλογικές και ατομικές ιστορίες και όσο τοπική και αν χαρακτηρίζεται, στην πραγματικότητα εξαπλώνεται στα πέρατα του κόσμου.

 

 

 

 

 Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων

 

Ο Δήμος μας προσφέρει ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μέσω διαδικτύου ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες του Δήμου. Το αίτημα σας προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία προς διεκπεραίωση.

 

 

 

 

 Εγγραφή στο Ενημερωτικό μας Δελτίο

 

Ο Δήμος Αθηένου στα πλαίσια της αναβάθμισης της επικοινωνίας με τους δημότες του αποφάσισε να εφαρμόσει σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης δημοτών μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e–mail).

Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα αξιοποιηθούν για τη συνεχή ενημέρωση σας σε διάφορα θέματα όπως: ανακοινώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δελτία τύπου, δραστηριότητες Υπηρεσιών του Δήμου κλπ.

 

Τελευταίες ειδήσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ή ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων Αθηένου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση θέσεων Νοσηλευτικών Λειτουργών ή και φοιτητών της Νοσηλευτικής για πλήρη ή και μερική απασχόληση.

Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μισθοδοσία και συνθήκες Εργασίας πολύ καλές

Ωράριο Εργασίας:
38 ώρες εβδομαδιαίως

Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (4ής φοίτηση στη Νοσηλευτική) για πτυχιούχους Νοσηλευτικούς Λειτουργούς και για Φοιτητές της Νοσηλευτικής, βεβαίωση για το έτος φοίτησης.
  2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.
  3. Πιστοποιητικά Υγείας και Λευκό Ποινικό Μητρώο.
  4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας.

Ωφελήματα:
Τιμαριθμικό επίδομα, Ταμείο Προνοίας, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, 24 ημέρες άδεια αναπαύσεως, επίδομα βάρδιας,13ος Μισθός, 17 Επίσημες Αργίες.

Υποβολή αιτήσεων:
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα, ταυτότητα, πιστοποιητικό μόρφωσης και για πτυχιούχους Νοσηλευτικούς Λειτουργούς απόδειξη εγγραφής στο μητρώο νοσηλευτών και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 24522455 ή 97878035 από τις 8:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. και να αποτείνονται στη διευθύντρια της Στέγης κυρία Θεοδώρα Κουμίδου ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο kleanthios.stegi@gmail.com.