Τελευταίες ειδήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρήση και εκμετάλλευση της παραδοσιακής οικοδομής Γεώργιου και Φωτεινής Πουγεράση στην Αθηένου

Ο Δήμος Αθηένου έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην ενοικίαση της παραδοσιακής οικοδομής Γεώργιου και Φωτεινής Πουγεράση στην Αθηένου, για χρήση της ως ενοικιαζόμενα δωμάτια και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίασή της.

2. Η ενοικίαση θα περιλαμβάνει τη χρήση του κτιρίου ως παραδοσιακή οικοδομή ενοικιαζόμενων δωματίων και χρήση του ισογείου δωματίου στην πρόσοψη για πρόγευμα ή/και εκδηλώσεις. Όλα τα έξοδα που απαιτούνται για εξοπλισμό του κτιρίου, ώστε να είναι έτοιμο για χρήση για το σκοπό που προτείνεται, θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο ενοικιαστή.

3. Ανάλογα με τον αριθμό των ενδιαφερόμενων ενοικιαστών, θα ζητηθεί στη συνέχεια η υποβολή κοστολογίου και πρότασης ενοικίου, ώστε να αποφασιστεί το ύψος του ενοικίου και η διάρκεια ενοικίασης. Επίσης θα τεθούν κριτήρια για τον τρόπο επιλογής του Αναδόχου, με τον οποίο θα γίνει σχετική Συμφωνία. Το ενοίκιο θα αποπληρώνεται με βάση τα συμφωνηθέντα έξοδα που θα κάνει ο ενοικιαστής για να εξοπλίσει το κτίριο.

4. Οι επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν προς το Δήμο Αθηένου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017 και ώρα 1.00μ.μ. Αυτές να αποσταλούν είτε ταχυδρομικώς, είτε μέσω τηλεμοιότυπου στον αριθμό 24522333, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], είτε να παραδοθούν ιδιοχείρως στα Γραφεία του Δήμου Αθηένου. Οι επιστολές να απευθύνονται στο Δήμο Αθηένου, να αναφέρουν τα ονόματα των ενδιαφερόμενων επενδυτών και ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι για ενοικίαση του συγκεκριμένου κτιρίου.

5. Διευκρινίζεται ότι με τον τελικό Ανάδοχο πιθανώς να υπάρξει συνεργασία για ενοικίαση επιπρόσθετων δωματίων που θα έχει στην κατοχή του ο Δήμος Αθηένου.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc