Ηλεκτρονικές Πληρωμές Λογαριασμών

 

Ο Δήμος Αθηένου παρέχει στους Δημότες του τη δυνατότητα εξόφλησης των Τιμολογίων τους από το Διαδίκτυο.

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Δήμος Αθηένου Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, Αρ. 2, 7600 Αθηένου Κύπρος

Τηλ.: +357 24811370

Γραμμή Δημότη: +357 24524004

Ε-mail: mail@athienou.org.cy

 

 

 

 Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

 

Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει την ιστορία της Αθηένου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Κάθε τοπική ιστορία αποτελείται από αμέτρητες συλλογικές και ατομικές ιστορίες και όσο τοπική και αν χαρακτηρίζεται, στην πραγματικότητα εξαπλώνεται στα πέρατα του κόσμου.

 

 

 

 

 Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων

 

Ο Δήμος μας προσφέρει ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μέσω διαδικτύου ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες του Δήμου. Το αίτημα σας προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία προς διεκπεραίωση.

 

 

 

 

 Εγγραφή στο Ενημερωτικό μας Δελτίο

 

Ο Δήμος Αθηένου στα πλαίσια της αναβάθμισης της επικοινωνίας με τους δημότες του αποφάσισε να εφαρμόσει σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης δημοτών μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e–mail).

Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα αξιοποιηθούν για τη συνεχή ενημέρωση σας σε διάφορα θέματα όπως: ανακοινώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δελτία τύπου, δραστηριότητες Υπηρεσιών του Δήμου κλπ.

 

Τελευταίες ειδήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χρήση και εκμετάλλευση της παραδοσιακής οικοδομής Γεώργιου και Φωτεινής Πουγεράση στην Αθηένου

Ο Δήμος Αθηένου έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην ενοικίαση της παραδοσιακής οικοδομής Γεώργιου και Φωτεινής Πουγεράση στην Αθηένου, για χρήση της ως ενοικιαζόμενα δωμάτια και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίασή της.

2. Η ενοικίαση θα περιλαμβάνει τη χρήση του κτιρίου ως παραδοσιακή οικοδομή ενοικιαζόμενων δωματίων και χρήση του ισογείου δωματίου στην πρόσοψη για πρόγευμα ή/και εκδηλώσεις. Όλα τα έξοδα που απαιτούνται για εξοπλισμό του κτιρίου, ώστε να είναι έτοιμο για χρήση για το σκοπό που προτείνεται, θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο ενοικιαστή.

3. Ανάλογα με τον αριθμό των ενδιαφερόμενων ενοικιαστών, θα ζητηθεί στη συνέχεια η υποβολή κοστολογίου και πρότασης ενοικίου, ώστε να αποφασιστεί το ύψος του ενοικίου και η διάρκεια ενοικίασης. Επίσης θα τεθούν κριτήρια για τον τρόπο επιλογής του Αναδόχου, με τον οποίο θα γίνει σχετική Συμφωνία. Το ενοίκιο θα αποπληρώνεται με βάση τα συμφωνηθέντα έξοδα που θα κάνει ο ενοικιαστής για να εξοπλίσει το κτίριο.

4. Οι επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν προς το Δήμο Αθηένου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017 και ώρα 1.00μ.μ. Αυτές να αποσταλούν είτε ταχυδρομικώς, είτε μέσω τηλεμοιότυπου στον αριθμό 24522333, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@athienou.org.cy, είτε να παραδοθούν ιδιοχείρως στα Γραφεία του Δήμου Αθηένου. Οι επιστολές να απευθύνονται στο Δήμο Αθηένου, να αναφέρουν τα ονόματα των ενδιαφερόμενων επενδυτών και ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι για ενοικίαση του συγκεκριμένου κτιρίου.

5. Διευκρινίζεται ότι με τον τελικό Ανάδοχο πιθανώς να υπάρξει συνεργασία για ενοικίαση επιπρόσθετων δωματίων που θα έχει στην κατοχή του ο Δήμος Αθηένου.