Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργάτη στο Πωλητήριο