Τελευταίες ειδήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ / ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ ΩΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»

 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ/ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ  ΩΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ »
Αρ. Προσφοράς: 15/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Αθηένου, ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την εκμετάλλευση/χρήση της καντίνας στην Πλατεία Συνεργατισμού Αθηένου για περίοδο πέντε (5) μηνών, από Ιούλιο μέχρι Νοέμβριο 2018, οι όροι της οποίας διευκρινίζονται στους όρους προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τους Όρους Προσφοράς από την υποδοχή του Δήμου Αθηένου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή 7:30-15:00).

Οι προσφορές να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται ευδιάκριτα «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ / ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ ΩΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:15/2018». Ο φάκελος να υποβληθεί στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Αθηένου μέχρι τη Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 24811370, στο φαξ 24522333 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Copyright 2021 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc