Ηλεκτρονικές Πληρωμές Λογαριασμών

 

Ο Δήμος Αθηένου παρέχει στους Δημότες του τη δυνατότητα εξόφλησης των Τιμολογίων τους από το Διαδίκτυο.

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Δήμος Αθηένου Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, Αρ. 2, 7600 Αθηένου Κύπρος

Τηλ.: +357 24811370

Γραμμή Δημότη: +357 24524004

Ε-mail: mail@athienou.org.cy

 

 

 

 Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

 

Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει την ιστορία της Αθηένου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Κάθε τοπική ιστορία αποτελείται από αμέτρητες συλλογικές και ατομικές ιστορίες και όσο τοπική και αν χαρακτηρίζεται, στην πραγματικότητα εξαπλώνεται στα πέρατα του κόσμου.

 

 

 

 

 Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων

 

Ο Δήμος μας προσφέρει ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μέσω διαδικτύου ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες του Δήμου. Το αίτημα σας προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία προς διεκπεραίωση.

 

 

 

 

 Εγγραφή στο Ενημερωτικό μας Δελτίο

 

Ο Δήμος Αθηένου στα πλαίσια της αναβάθμισης της επικοινωνίας με τους δημότες του αποφάσισε να εφαρμόσει σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης δημοτών μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e–mail).

Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα αξιοποιηθούν για τη συνεχή ενημέρωση σας σε διάφορα θέματα όπως: ανακοινώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δελτία τύπου, δραστηριότητες Υπηρεσιών του Δήμου κλπ.

 

Τελευταίες ειδήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ / ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ ΩΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»

 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ/ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ  ΩΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ »
Αρ. Προσφοράς: 15/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο Δήμος Αθηένου, ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την εκμετάλλευση/χρήση της καντίνας στην Πλατεία Συνεργατισμού Αθηένου για περίοδο πέντε (5) μηνών, από Ιούλιο μέχρι Νοέμβριο 2018, οι όροι της οποίας διευκρινίζονται στους όρους προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τους Όρους Προσφοράς από την υποδοχή του Δήμου Αθηένου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή 7:30-15:00).

Οι προσφορές να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται ευδιάκριτα «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ / ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ ΩΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:15/2018». Ο φάκελος να υποβληθεί στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Αθηένου μέχρι τη Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 24811370, στο φαξ 24522333 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@athienou.org.cy.