ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – «Σοκ στη Γνωστή Ιστορία του Ανθρώπου: Τα Νέα Δεδομένα»