Τελευταίες ειδήσεις

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «YOUNG CITIES»

Με στόχο την ενδυνάμωση των νέων και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στη δημοκρατική ζωή του τόπου, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ONEK) σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ) ανακοίνωσαν την υλοποίηση του προγράμματος «Young Cities».

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020, στα γραφεία της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία «νεανικών» πόλεων, μέσα από μια καινοτομία και άκρως συμμετοχική διαδικασία, η οποία θέτει στο επίκεντρο τη δημιουργικότητα και τη δυναμική των νέων.  Ειδικότερα, θα ακολουθηθεί η μέθοδος «Think and Do Tank», μέσω της οποίας ομάδες νέων από διάφορους δήμους της Κύπρου και με τη βοήθεια έμπειρων καθοδηγητών, θα κληθούν να ανταλλάξουν ιδέες και προβληματισμούς, να προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις και εν τέλει, να δημιουργήσουν συνέργειες για κοινή ανάληψη δράσεων εντός της πόλης τους.

Περαιτέρω, βασικοί άξονες του προγράμματος «Young Cities» είναι η καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων στους νέους, αλλά και η προαγωγή της ενεργού πολιτότητας.  Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος, οι νέοι θα μπορούν να αναπτύξουν τον εαυτό τους και να παρέμβουν στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκουν, επιφέροντας θετικές αλλαγές που βελτιώνουν τόσο τη δική τους ζωή όσο και των συμπολιτών τους.  Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα εφόδια που θα τους δοθούν για την ανάπτυξη της κριτικής και αναλυτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της ανάληψης πρωτοβουλιών.

Αναφορικά με τη συνεργασία αλλά και το πρόγραμμα, η Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, κυρία Ιωάννα Φιάκκου, δήλωσε: «Οι ενέργειες και συνέργειές μας σχετίζονται με το όραμά μας για την κοινωνία, την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των νέων, την άμεση εμπλοκή των νέων πολιτών στα κοινωνικά δρώμενα, με απώτερο σκοπό και στόχο την ελαχιστοποίηση των παθολογικών συμπεριφορών και αύξηση των προστατευτικών παραγόντων. Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους νέους με γνώσεις, δεξιότητες και εμπιστοσύνη, ενισχύοντας το δικαίωμά τους να συμμετέχουν ενεργά στην τοπική κοινωνία και να τους δοθεί μια πλατφόρμα όπου μπορούν να ακουστούν».

Από την πλευρά του ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, κύριος Μενέλαος Μενελάου, σημείωσε ότι «Επιδίωξή μας είναι να ενεργοποιήσουμε ομάδες νέων για να δράσουν μέσα στις κοινότητές τους, τοπικά.  Εμείς απλά θα τους δώσουμε τα εργαλεία και τα εφόδια. Οι ομάδες αυτές θα πρέπει να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν, γιατί, πώς και με ποιους.  Θεωρώ ότι η προσέγγιση αυτή, της εμπλοκής δηλαδή της τοπικής κοινωνίας και δη των νέων ανθρώπων από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση έργων, είναι η μόνη επιλογή που έχουμε αν θέλουμε να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη και την πίστη της κοινωνίας στην προσπάθεια μας για θετική κοινωνική αλλαγή».

Τέλος, σημειώνεται ότι το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με τη χρηματοδότηση του ΟΝΕΚ και της ΕΑΣ, και οι ιδέες που θα επιλεγούν σε κάθε δήμο, δύνανται στη συνέχεια να διεκδικήσουν και επιχορήγηση από εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.

Στο πρόγραμμα έχει επιλεγεί να συμμετέχει εκτός άλλων, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και ο Δήμος Αθηένου, ο οποίος θα καλέσει τους νέους του να εμπλακούν και να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον Δήμο.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc