Θεατρική Κωμωδία ‘Εδώ Γιαννής εκεί Γιαννής πού είναι ο Γιαννής’ – 5.9.18