Βιωματικό εργαστήριο για παιδιά ‘Οι σκέψεις, κλωστές δεμένες’ – 11.3.17