Τελευταίες ειδήσεις

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΑΘΗΕΝΟΥ

Ο Δήμος Αθηένου ανακοινώνει ότι, επί τέλους, την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12.00μ. πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Δημάρχου Αθηένου κ. Κυριάκου Καρεκλά η υπογραφή της Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών  για τον Σχεδιασμό και την Επίβλεψη Ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας Εκκλησιών Αθηένου με την επιτυχούσα ομάδα μελετητών σχετικού διαγωνισμού, «Γιώργος Καράς και Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί». Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται στις €29.800, εκτός Φ.Π.Α. και η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης αναμένεται να είναι γύρω στον ένα χρόνο. Το Έργο είναι εγκριμένο ως Πολεοδομικό και ο Δήμος θα καταβάλει τόσο στο στάδιο της μελέτης, όσο και της κατασκευής, ποσοστό 20% του συνολικού κόστους.

Στόχος της Σύμβασης είναι η υλοποίηση του Πολεοδομικού Έργου για την Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Εκκλησιών Αθηένου, Φάση Α’, συνολικού κατασκευαστικού κόστους €2 εκ., η οποία περιλαμβάνει τους περιμετρικούς δρόμους γύρω από τις εκκλησίες της Παναγίας της Χρυσελεούσης, την αυλή της εκκλησίας και τον χώρο στάθμευσης. Κύριος στόχος του Έργου είναι η ανάδειξη της κεντρικής πλατείας του Δήμου και των γύρω χώρων, η ενδυνάμωση του κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου της πλατείας, καθώς και η οργανική σύνδεσή της με όλα τα σημεία αναφοράς της Αθηένου. Η Σύμβαση περιλαμβάνει τον Σχεδιασμό, την Επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών, τη Διαχείριση της σύμβασης με τον Εργολάβο και την Τελική Παραλαβή του Έργου, υπηρεσίες που θα εκπονηθούν και πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο. Διευκρινίζεται ότι το έργο είναι εγκριμένο για κατασκευή στα πλαίσια του Δημοσιονομικού Πλαισίου της Κυβέρνησης 2019-2021.

Τη Σύμβαση υπόγραψαν εκ μέρους του Δήμου ο Δήμαρχος Αθηένου κ. Κυριάκος Καρεκλάς και εκ μέρους της ομάδας μελετητών ο κ. Γιώργος Καράς, υπεύθυνος της Ομάδας Έργου.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc