Ηλεκτρονικές Πληρωμές Λογαριασμών

 

Ο Δήμος Αθηένου παρέχει στους Δημότες του τη δυνατότητα εξόφλησης των Τιμολογίων τους από το Διαδίκτυο.

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Δήμος Αθηένου Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, Αρ. 2, 7600 Αθηένου Κύπρος

Τηλ.: +357 24811370

Γραμμή Δημότη: +357 24524004

Ε-mail: mail@athienou.org.cy

 

 

 

 Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

 

Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει την ιστορία της Αθηένου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Κάθε τοπική ιστορία αποτελείται από αμέτρητες συλλογικές και ατομικές ιστορίες και όσο τοπική και αν χαρακτηρίζεται, στην πραγματικότητα εξαπλώνεται στα πέρατα του κόσμου.

 

 

 

 

 Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων

 

Ο Δήμος μας προσφέρει ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μέσω διαδικτύου ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες του Δήμου. Το αίτημα σας προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία προς διεκπεραίωση.

 

 

 

 

 Εγγραφή στο Ενημερωτικό μας Δελτίο

 

Ο Δήμος Αθηένου στα πλαίσια της αναβάθμισης της επικοινωνίας με τους δημότες του αποφάσισε να εφαρμόσει σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης δημοτών μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e–mail).

Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα αξιοποιηθούν για τη συνεχή ενημέρωση σας σε διάφορα θέματα όπως: ανακοινώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δελτία τύπου, δραστηριότητες Υπηρεσιών του Δήμου κλπ.

 

Τελευταίες ειδήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΠΡΙΑΣ) ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ

Με γνώμονα τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας και την Προστασία του Περιβάλλοντος, ο Δήμος Αθηένου ανακοινώνει τα ακόλουθα σε σχέση με το πιο πάνω θέμα:

Η χρήση εδαφοβελτιωτικών σε υπό καλλιέργεια τεμάχια γης για σκοπούς λίπανσης, εκτός επεξεργασμένου λύματος (άοσμου), επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ κατά την περίοδο από

10 Οκτωβρίου 2022 και μετά σε γεωργικά τεμάχια που βρίσκονται τουλάχιστον σε απόσταση 500 μ. από το όριο της οικιστικής περιοχής, ενώ θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία κατά τις μετακινήσεις των σωρών με τις καρότσες, έτσι ώστε να μην λερώνονται οι δρόμοι ή οι γύρω περιοχές. Αχώνευτη κοπριά απ’ ευθείας από τις μάντρες να μην τοποθετείται, λόγω της δυσάρεστης δυσοσμίας που δημιουργείται.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Τμήμα Περιβάλλοντος:

(α) Η χρησιμοποίηση κτηνοτροφικών αποβλήτων, για σκοπούς λίπανσης, μπορεί να πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Δ.Π. 263/2007 ή τις σχετικές Περιβαλλοντικές Άδειες (Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων ή Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών) που χορηγούνται στις κτηνοτροφικές μονάδες.

(β) Απαγορεύεται αυστηρά η διάθεση κτηνοτροφικών αποβλήτων σε οικιστικές περιοχές.

(γ) Απαγορεύεται αυστηρά η χρησιμοποίηση ανεπεξέργαστων χοιρολυμάτων για σκοπούς λίπανσης.

(δ) Κατά τη διάθεση της κοπριάς, να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα, για ενσωμάτωσή της στο έδαφος το συντομότερο δυνατό και σε χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις 24 ώρες από την ώρα τοποθέτησής της.

(ε) Η διάθεση των κτηνοτροφικών αποβλήτων να πραγματοποιείται σε ημέρες και ώρες που δεν φυσούν άνεμοι, οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν οχληρία και δεν θα επηρεάζεται μεγάλος αριθμός προσώπων.

(στ) Να μην χρησιμοποιείται για σκοπούς λίπανσης αχώνευτη κοπριά.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να διατεθεί μόνο σε τεμάχια που απέχουν πέραν των 3 χιλιομέτρων από τον οικισμό.

(ζ) Οι ποσότητες αποβλήτων που διατίθενται για σκοπούς λίπανσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας, όπως αυτές καθορίζονται από το Τμήμα Γεωργίας.

Τονίζεται ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος αναφέρει ότι λαμβάνει σοβαρά παράπονα για λανθασμένους τρόπους μεταφοράς και διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων και σε περιοχές που γειτνιάζουν με οικιστικές ζώνες, ενώ διευκρινίζεται ότι όπου διαπιστωθεί παραβίαση της Νομοθεσίας, θα ληφθούν χωρίς άλλη προειδοποίηση, τα προβλεπόμενα μέτρα, περιλαμβανομένης και της επιβολής Εξώδικης Ρύθμισης Αδικήματος, που μπορεί να φθάσει μέχρι €4.000.

Τα πιο πάνω έχουν συμφωνηθεί με τον Σύνδεσμο Αγελαδοτρόφων Αθηένου και την Ένωση Αγελαδοτρόφων Κύπρου και παρακαλούνται όλοι για πιστή συμμόρφωση.

Στις περιπτώσεις που θα διαπιστώνονται παραβάσεις των πιο πάνω όρων, θα επιδικάζεται επιπρόσθετα και από τον Δήμο πολύ αυστηρό εξώδικο πρόστιμο ή/και θα εφαρμόζονται οι άλλες πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας.  Γνώμονας όλων πρέπει να είναι να βοηθείται μεν η καλλιεργητική  παραγωγή, αλλά να μην επηρεάζονται αρνητικά οι ανέσεις του κοινού.

Παράλληλα παρακαλούνται οι γεωργοί να μην ψεκάζουν ανεξέλεγκτα, ιδίως σε τεμάχια μέσα ή δίπλα από την οικιστική περιοχή. Επίσης, όταν σπέρνουν ή κόβουν τη σπορά σε τεμάχια μέσα ή κοντά στην οικιστική περιοχή να το κάνουν προσεκτικά και με φειδώ και να σέβονται τους κατοίκους της περιοχής.