Ηλεκτρονικές Πληρωμές Λογαριασμών

 

Ο Δήμος Αθηένου παρέχει στους Δημότες του τη δυνατότητα εξόφλησης των Τιμολογίων τους από το Διαδίκτυο.

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Δήμος Αθηένου Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, Αρ. 2, 7600 Αθηένου Κύπρος

Τηλ.: +357 24811370

Γραμμή Δημότη: +357 24524004

Ε-mail: mail@athienou.org.cy

 

 

 

 Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

 

Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει την ιστορία της Αθηένου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Κάθε τοπική ιστορία αποτελείται από αμέτρητες συλλογικές και ατομικές ιστορίες και όσο τοπική και αν χαρακτηρίζεται, στην πραγματικότητα εξαπλώνεται στα πέρατα του κόσμου.

 

 

 

 

 Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων

 

Ο Δήμος μας προσφέρει ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μέσω διαδικτύου ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες του Δήμου. Το αίτημα σας προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία προς διεκπεραίωση.

 

 

 

 

 Εγγραφή στο Ενημερωτικό μας Δελτίο

 

Ο Δήμος Αθηένου στα πλαίσια της αναβάθμισης της επικοινωνίας με τους δημότες του αποφάσισε να εφαρμόσει σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης δημοτών μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e–mail).

Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα αξιοποιηθούν για τη συνεχή ενημέρωση σας σε διάφορα θέματα όπως: ανακοινώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δελτία τύπου, δραστηριότητες Υπηρεσιών του Δήμου κλπ.

 

Τελευταίες ειδήσεις

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Συντακτική Επιτροπή Εφημερίδας «Η Αθηένου».

Δήμος Αθηένου απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ενδιαφερόμενα άτομα τα οποία επιθυμούν και μπορούν να συμμετέχουν εθελοντικά και αφιλοκερδώς, ως ενεργά μέλη στη Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας «Η Αθηένου».

Η Συντακτική Επιτροπή έχει την ευθύνη ελέγχου των κειμένων, των επιστολών, των άρθρων που αποστέλλουν δημότες, σωματεία, οργανώσεις και άλλοι φορείς, με σκοπό τη βελτιστοποίηση τους και την αξιολόγησή τους από πλευράς καταλληλότητας για να δημοσιευτούν και να αποτελέσουν μέρος του υλικού της εφημερίδας. Επίσης τα μέλη της Επιτροπής ετοιμάζουν συνεντεύξεις και άλλο υλικό για να δημοσιευθεί στην εφημερίδα.

Η Συντακτική Επιτροπή ενεργεί στη βάση του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου athienou.org.cy.

Σημαντικές σημειώσεις προς ενδιαφερόμενους: 

  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και άνω.
  • Το ουσιαστικό ενδιαφέρον και η θέληση για προσφορά είναι αναγκαία για συμμετοχή στην Επιτροπή, γι’ αυτό είναι παράκληση όπως τα άτομα που θα δηλώσουν ενδιαφέρον να μπορούν και να έχουν διαθεσιμότητα χρόνου για να συμμετέχουν ενεργά και ουσιαστικά στις υποχρεώσεις της Επιτροπής.
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να έχουν σχέση με έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους τομείς: Δημοσιογραφία, εκπαίδευση, επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις και άλλους συναφείς κλάδους με αυτούς.
  • Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής συμμετέχουν εθελοντικά και χωρίς κάποια άλλη χρηματική αντιπαροχή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος, που μπορούν να προμηθευτούν είτε από τα γραφεία του Δήμου, είτε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου Αθηένου athienou.org.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Δημοτικό Γραμματέα, στο τηλέφωνο 24811370 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@athienou.irg.cy.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΕΝΟΥ                                                         19 Δεκεμβρίου 2022