Ηλεκτρονικές Πληρωμές Λογαριασμών

 

Ο Δήμος Αθηένου παρέχει στους Δημότες του τη δυνατότητα εξόφλησης των Τιμολογίων τους από το Διαδίκτυο.

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Δήμος Αθηένου Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, Αρ. 2, 7600 Αθηένου Κύπρος

Τηλ.: +357 24811370

Γραμμή Δημότη: +357 24524004

Ε-mail: mail@athienou.org.cy

 

 

 

 Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

 

Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει την ιστορία της Αθηένου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Κάθε τοπική ιστορία αποτελείται από αμέτρητες συλλογικές και ατομικές ιστορίες και όσο τοπική και αν χαρακτηρίζεται, στην πραγματικότητα εξαπλώνεται στα πέρατα του κόσμου.

 

 

 

 

 Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων

 

Ο Δήμος μας προσφέρει ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μέσω διαδικτύου ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες του Δήμου. Το αίτημα σας προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία προς διεκπεραίωση.

 

 

 

 

 Εγγραφή στο Ενημερωτικό μας Δελτίο

 

Ο Δήμος Αθηένου στα πλαίσια της αναβάθμισης της επικοινωνίας με τους δημότες του αποφάσισε να εφαρμόσει σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης δημοτών μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e–mail).

Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα αξιοποιηθούν για τη συνεχή ενημέρωση σας σε διάφορα θέματα όπως: ανακοινώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δελτία τύπου, δραστηριότητες Υπηρεσιών του Δήμου κλπ.

 

Τελευταίες ειδήσεις

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ Wi-Fi ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΕΝΟΥ

Ο Δήμος Αθηένου ανακοινώνει ότι αίτηση που υπόβαλε για χρηματοδότηση τοποθέτησης δωρεάν Wi-Fi στην περιοχή του Δήμου έχει εγκριθεί. Η αίτηση υποβλήθηκε στη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, που ενεργεί ως Ανάδοχος του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών και ως Μονάδα Εφαρμογής για τη Διαχειριστική Αρχή (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στα πλαίσια της 3ης προκήρυξης του Μέτρου 7 του ΠΑΑ 2014-2020, για το Καθεστώς 7.3 ‘Αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής ευρυζωνικού διαδικτύου μέσα από την παροχή ασύρματης πρόσβασης σε κεντρικά σημεία των αγροτικών περιοχών’, το οποίο προκηρύχθηκε στις 23 Απριλίου 2018 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 31η Μαΐου 2018.

Συγκεκριμένα, εντάχθηκε στο Μέτρο 7 του ΠΑΑ 2014-2020, το έργο «Ανάπτυξη Νησίδων Ελεύθερης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο σε Δήμους και Κοινότητες της Υπαίθρου» το οποίο θα υλοποιηθεί από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, με εγκεκριμένο επιλέξιμο προϋπολογισμό τις €589.050. Στα πλαίσια του έργου αναμένεται να εξυπηρετηθούν Κοινότητες και Δήμοι σε Αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Αθηένου, με συνολικό πληθυσμό πέραν των 100.000.

Ο προϋπολογισμός του έργου θα συγχρηματοδοτηθεί κατά 53% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και κατά 47% από Κρατικούς πόρους.

Παράλληλα ο Δήμος υπόβαλε έγκαιρα αίτηση για χρηματοδότηση και άλλου σημείου στην περιοχή του, στα πλαίσια του προγράμματος WiFi4EU. Η αίτηση αυτή δεν εγκρίθηκε και ο Δήμος θα επανυποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση με τον νέο χρόνο, όταν ανοίξει και πάλι η πρόσκληση.