Τελευταίες ειδήσεις

2η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «AGORA – Democratic Values & Culture in Europe”, στα πλαίσια της Πρόσκλησης EUROPE FOR CITIZENS, του άξονα «Δίκτυα Πόλεων

Πραγματοποίηση της 2ης Συνάντησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «AGORA Democratic Values & Culture in Europe ”, στα πλαίσια της Πρόσκλησης EUROPE FOR CITIZENS, του άξονα «Δίκτυα Πόλεων».

Ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αθηένου κ. Παύλος Σπύρου, επικεφαλής 10-μελούς αντιπροσωπείας νέων του Δήμου, αναχωρεί την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 για την πόλη Smolyan της Βουλγαρίας, όπου θα πραγματοποιηθεί η 2η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «AGORA – Democratic Values & Culture in Europe», στα πλαίσια της Πρόσκλησης EUROPE FOR CITIZENS, η οποία θα λάβει χώρα στις 21 και 22 Οκτωβρίου.

Ο Δήμος Αθηένου είναι ο επικεφαλής εταίρος και στο πρόγραμμα μετέχουν ως εταίροι οι  Δήμοι  Smolyan της Βουλγαρίας, Cinicello Balsamo της Λομβαρδίας – Ιταλίας και Santa Maria Da Feira της Πορτογαλίας, καθώς και ο Οργανισμός «Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων»  Αθήνας – Ελλάδας.

Το πρόγραμμα AGORA έχει σαν κεντρικό του άξονα τον ανοικτό διάλογο σε δημόσιο χώρο, μέσω της πειραματικής μεθόδου διαλόγου και συμμετοχής, όπως στην Αρχαία Αθήνα. Παράλληλα, προωθεί την αντίληψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών. Βοηθά τους συμμετέχοντες, διευκολύνοντας το συναισθηματικό τμήμα της γνώσης, ενώ ενδυναμώνει τις διαπροσωπικές σχέσεις. Επιπρόσθετα, δημιουργεί δεξιότητες επικοινωνίας και συζήτησης μέσα στην ομάδα και προωθεί τη δημιουργία ενός ευρύτερου πλαισίου επικοινωνίας από κοινωνιολογικής απόψεως.

Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι €143.640 και καλύπτεται 100% από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Η προγραμματισμένη διήμερη συνάντηση των εταίρων στη Βουλγαρία θα έχει πλούσια και ποικίλη Ημερήσια Διάταξη, με ομιλία από Εκπρόσωπο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βουλγαρία, επισκέψεις σε μνημεία ενδιαφέροντος και χώρους νέων με συζητήσεις με τους νέους, εργαστήρια σε σχέση με τη συμμετοχή των νέων στην Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, καθώς και έναρξη συζήτησης για διαμόρφωση Διακήρυξης του Προγράμματος σε σχέση με την Ευρώπη και τον Ευρωσκεπτικισμό.

Copyright 2021 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc