Τελευταίες ειδήσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Δήμος Αθηένου γνωστοποιεί τη σύγκληση  Γενικής και Εκλογικής Συνέλευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, τη Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020 και ώρα 19:00, στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγαρο.

Η Εκλογική Συνέλευση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς στη Δημοτικό Γραμματέα του Δήμου Αθηένου τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την Εκλογική Συνέλευση.

Η Ημερήσια Διάταξη έχει ως κατωτέρω:

α. Κήρυξη εργασιών Γενικής Συνέλευσης και καλωσόρισμα από τον Δήμαρχο.
β. Απολογισμός αποχωρούντα Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  Νεολαίας.
γ. Εκλογική διαδικασία.
δ. Διάφορα.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc