Τελευταίες ειδήσεις

Ανακοίνωση για σωστή χρήση των κάδων ανακύκλωσης

Είναι με μεγάλη στενοχωρία που διαπιστώνουμε ότι ασυνείδητοι δημότες μας απορρίπτουν μέσα στους κάδους ανακύκλωσης κάθε λογής απορρίμματα, διαφορετικά από τα καθορισμένα. Η συνήθεια αυτή είναι απαράδεκτη και πέραν από το σημαντικό κόστος που συνεπάγεται στον Δήμο για διαλογή και απόρριψη των υλικών αυτών, έχει επιφέρει και προειδοποιήσεις από την εταιρεία που κάνει την ανακύκλωση για απόσυρση των κάδων ανακύκλωσης που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του Δήμου, ώστε η ανακύκλωση να γίνεται μόνον από πόρτα σε πόρτα, όπως γίνεται κάθε Τρίτη πρωί. Ο τρόπος διαχωρισμού για την ανακύκλωση στο σπίτι, αλλά και στους κάδους, φαίνεται στο φυλλάδιο στο πίσω μέρος.

Καλούνται όλοι να σταματήσουν να απορρίπτουν στους κάδους ανακύκλωσης υλικά πέραν των επιτρεπομένων, που είναι αυτά που φαίνονται στο φυλλάδιο. Άλλα υλικά πρέπει να μεταφέρονται στο Πράσινο Σημείο, που λειτουργεί καθημερινά. Για οποιαδήποτε βοήθεια: Τηλ. 24811036.

Για προστασία των δημοτών θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι από την υπηρεσία του Δήμου και όσοι βρεθούν να παρανομούν θα τους επιβάλλεται αυστηρό εξώδικο πρόστιμο. Επίσης, όσοι δουν κάποιους να παρανομούν, μπορούν με απόλυτη εχεμύθεια να τηλεφωνήσουν στο τηλ. 99474188 για να ενημερώσουν.

Παρακαλούνται όσοι ενοικιάζουν υποστατικά ή έχουν στην περιοχή τους αλλοδαπούς, να τους εξηγήσουν πώς λειτουργεί το σύστημα, ώστε να μην παρανομούν ούτε αυτοί.

Ας γίνουμε όλοι συνειδητοί πολίτες, εφαρμόζοντας τους κανονισμούς και προστατεύοντας τους υπόλοιπους δημότες που δεν φταίνε, από αχρείαστη ταλαιπωρία.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΕΝΟΥ
25 Ιουνίου 2021

Copyright 2021 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc