Τελευταίες ειδήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ

Πληροφορούμε το κοινό ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για τη συντήρηση και την αναβάθμιση του κεντρικού αγωγού υδατοπρομήθειας Τερσεφάνου – Λευκωσίας, ενδέχεται να παρουσιαστεί προσωρινή διακοπή υδατοπρομήθειας και στην Αθηένου.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα εκτελεσθούν από την Τετάρτη 21/11/2018 στις 11.00 μ.μ. μέχρι και την Παρασκευή 23/11/2018 στις 6.00 π.μ.

Παρακαλούνται οι καταναλωτές να είναι προσεκτικοί στη χρήση του νερού κατά τις πιο πάνω ημέρες για αποφυγή προβλημάτων.

Ο Δήμος Αθηένου θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ελαχιστοποίηση της οποιασδήποτε ταλαιπωρίας του κοινού.

Από τον Δήμο Αθηένου

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc