Τελευταίες ειδήσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Δίκτυο Μεταφοράς Re-grow City

Ο Δήμαρχος Αθηένου κ. Κυριάκος Καρεκλάς έλαβε μέρος σε συνάντηση των εταίρων του Δικτύου Μεταφοράς «Re-grow City», του προγράμαμτος URBACT, που έγινε από τις 13 ως τις 15 Ιουνίου 2018 στην πόλη Αλτένα της Γερμανίας. Στο Δίκτυο, που ηγείται ο Δήμος της Αλτένας, μετέχουν ως εταίροι πόλεις από την Πορτογαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Λεττονία, τη Σλοβανία, καθώς και ο Δήμος Αθηένου.

Το Δίκτυο θα προωθήσει τη μεταφορά της Καλής Πρακτικής του Δήμου της Αλτένας, που αφορά την καινοτόμο ανάπτυξη της πόλης με συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, μέσω εθελοντικής συμμετοχής των δημοτών στο σχεδιασμό και την κατασκευή καινοτόμων έργων στη πόλη, που τη βοήθησαν να ανακόψει τη φθίνουσα πορεία της (από 30,000 πληθυσμό το 1970 κατέληξε σε περίπου 17.000 σήμερα).

Ο Δήμος Αθηένου, ο οποίος προωθεί τον  σχεδιασμό της Αθηένου μέσω της συμμετοχικής δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπ’ όψη τις απόψεις των δημοτών, θα προσπαθήσει να μεταφέρει την Καλή Πρακτική της Αλτένας στις ενέργειες που θα γίνουν στην  περιοχή του.

Στις 4 Ιουλίου 2018 θα επισκεφθεί τον Δήμο Αθηένου ο Επικεφαλής Εμπειρογνώμονας του Δικτύου, που θα ετοιμάσει μελέτη για τη μεταφορά της Καλής Πρακτικής του Δήμου της Αλτένα της Γερμανίας στις άλλες πόλεις του Δικτύου, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου της Αθηένου.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc