Τελευταίες ειδήσεις

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΕΝΟΥ

Για τον Δήμο Αθηένου προωθούνται αυτή την περίοδο τα πιο κάτω έργα.

  1. Δημιουργία Εκδρομικού Χώρου στον περίγυρο της εκκλησίας Αρχάγγελος.

Έχει υπογραφεί σύμβαση με τον επιτυχόντα προσφοροδότη και το έργο έχει αρχίσει. Όλο το κόστος θα καλυφθεί από το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, μέσω του Τμήματος Δασών.

  1. Ολοκλήρωση κατασκευής πεζοδρομίων στους δρόμους της Βιομηχανικής Ζώνης.

Η προσφορά έχει κατακυρωθεί στον χαμηλότερο προσφοροδότη και η υπογραφή των συμβολαίων αναμένεται να γίνει τις επόμενες μέρες. Η έναρξη της κατασκευής θα αρχίσει και θα ολοκληρωθεί σύντομα. Όλο το κόστος θα καλυφθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού.

  1. Επιλογή Μελετητικού Γραφείου για ετοιμασία σχεδίων για την 1η Φάση Ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας Εκκλησιών.

Μετά από τη συνεργασία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ο Δήμος Αθηένου προκήρυξε Διαγωνισμό επιλογής μελετητικού γραφείου για ετοιμασία των σχεδίων, για κατασκευή της 1ης Φάσης της Πλατείας, κόστους €2 εκ. Πρόκειται για Πολεοδομικό Έργο, στο οποίο ο Δήμος συνεισφέρει 20% τόσο στο στάδιο της μελέτης, όσο και στο στάδιο της κατασκευής. Η κατασκευή του Έργου έχει εγκριθεί στο Δημοσιονομικό Πλαίσιο του Κράτους 2019-2021.

  1. Ανάπλαση της Δημοτικής Αγοράς και Μετατροπή της σε Πολυλειτουργικό Πολιτιστικό Κέντρο.

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ετοιμάζεται να προκηρύξει Διαγωνισμό επιλογής εργολάβου κατασκευής του Έργου τις προσεχείς μέρες. Πρόκειται για Πολεοδομικό Έργο, στο οποίο ο Δήμος συνεισφέρει 20%, τόσο στο στάδιο της μελέτης που έχει ολοκληρωθεί, όσο και στο στάδιο της κατασκευής. Το Έργο έχει εγκριθεί στο Δημοσιονομικό Πλαίσιο του Κράτους 2019-2021.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc