Τελευταίες ειδήσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟΠΙΚΗ»

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου 2020 στο Πολυκέντρο Νεότητας του Δήμου Αθηένου σε μια εξαιρετική συνάντηση και στην παρουσία του Δημάρχου Αθηένου κ. Κυριάκου Καρεκλά εργαστήριο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Η Παγκόσμια Εκπαίδευση Γίνεται Τοπική» (Global Education Goes Local) στο οποίο μετέχει ο Δήμος Αθηένου και το οποίο υλοποιεί στην Κύπρο ο οργανισμός Future Worlds Centre.

Θέμα του εργαστηρίου ήταν ο «Στόχος Αειφόρου Ανάπτυξης 11-Βιώσιμες Πόλεις» και «Πώς να επαναφέρουμε την κοινωνία μας στη φυσιολογική της κατάσταση, μετά τις επιπτώσεις της πανδημίας από τον Κορωνοϊό Covid-19». Παρουσιαστές ήταν η κ. Jordan Kent και ο κ. Κυριάκος Κυριάκου.

Το εργαστήριο περιλάμβανε συζήτηση σχετικά με τα θέματα «Στόχος Αειφόρου Ανάπτυξης 11-Βιώσιμες Πόλεις» και «Οι παγκόσμιες επιπτώσεις από την πανδημία του Κορωνοϊού», καθώς και παιγνίδια μεταξύ των συμμετεχόντων ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τα θέματα. Στη συνέχεια συζητήθηκαν με δημιουργικό τρόπο οι επιπτώσεις από την πανδημία του Κορωνοϊού στην Αθηένου, οι τρόποι αντιμετώπισής τους και προτάσεις επανόδου της κοινωνίας στην προ του Κορωνοϊού φυσιολογική της κατάσταση, ενώ ακολούθησε διαδραστική συζήτηση.

Θα ακολουθήσουν ακόμα δύο εργαστήρια στην Αθηένου μέσα στο Φθινόπωρο, με θέματα σχετιζόμενα και όπως προέξυψαν από το εργαστήριο, σχετικά με την Αθηένου.

Όλα τα έξοδα των εργαστηρίων καλύπτονται από το Πρόγραμμα.

Copyright 2021 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc