Τελευταίες ειδήσεις

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Χειμερινοί ψεκασμοί

Το Τμήμα Γεωργίας πληροφορεί τους παραγωγούς ότι στα πλαίσια εφαρμογής Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Διαχείρισης Εχθρών και Ασθενειών διανύεται περίοδος κατά την οποία συστήνονται οι χειμερινοί ψεκασμοί σε οπωρώνες και αμπελώνες. Σκοπός των χειμερινών επεμβάσεων είναι η μείωση των αρχικών πληθυσμών σημαντικών εχθρών (π.χ ψύλλα, ακάρεα κ.α) και των αρχικών μολυσμάτων σημαντικών ασθενειών (π.χ εξώασκος, μονίλια, βακτηριακό κάψιμο κ.α) κατά τη νέα βλαστική περίοδο, συμβάλλοντας σημαντικά στην αποτελεσματικότερη και
οικονομικότερη καταπολέμηση τους σε μεταγενέστερο στάδιο με τη λιγότερή εφαρμογή φυτοπροσταευτικών προϊόντων.

Οι χειμερινοί ψεκασμοί γίνονται στον πλήρη λήθαργο των δέντρων, με ήπιο καιρό, χωρίς βροχή, υγρασία ή άνεμο. Οι ψεκασμοί θα πρέπει να αποφεύγονται όταν επικρατούν ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και συνθήκες παγετού. Πρέπει να γίνεται καλή κάλυψη των βλαστών και στην περίπτωση που υπάρχει ιστορικό από ασθένειες φυλλώματος τότε πρέπει να ψεκάζονται και τα φύλλα που είναι στο έδαφος.

Για καταπολέμηση των εντομολογικών προβλημάτων συστήνεται η χρήση λαδιού (paraffinic oil) σε συνδυασμό ή όχι (ανάλογα με το ιστορικό προσβολών) με αδειοδοτημένο εντομοκτόνο για την καλλιέργεια που θα εφαρμοστεί. Για τις ασθένειες συστήνεται η εφαρμογή χαλκούχων σκευασμάτων όπως π.χ οξυχλωριούχος χαλκός κ.α.

Σχετικά με το συνδυασμό χαλκούχων σκευασμάτων με εντομοκτόνα ή/και με λάδι θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες που αναφέρονται στις ετικέτες των σκευασμάτων. Οι γεωργοί θα πρέπει επίσης να συμβουλεύονται τους γεωπόνους.

Συστήνεται στους παραγωγούς κατά τη χειμερινή περίοδο να διενεργούν, πέραν των ψεκασμών που στοχεύουν στη μείωση του μολύσματος ασθενειών της βλαστικής περιόδου, και ψεκασμούς για τη διαχείριση των ασθενειών ξύλου. Οι επεμβάσεις αυτές πρέπει να διενεργούνται αμέσως μετά το κλάδεμα καθώς και μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία δυνατό να δημιουργήσουν πληγές στα κλαδιά των οπωροφόρων.

Υπενθυμίζεται ότι, οι χρήστες φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες των σκευασμάτων και να λαμβάνουν όλα τα ατομικά προστατευτικά μέτρα κατά τη χρήση τους.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο ΛΑΡΝΑΚΑΣ και στο τηλέφωνο 24202860.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
26 Ιανουαρίου, 2021

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc