Τελευταίες ειδήσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκτέλεση καθηκόντων απογραφέα/επιθεωρητή στην απογραφή πληθυσμού 2021

Η Στατιστική Υπηρεσία θα διεξάγει κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021 απογραφή πληθυσμού και ζητά συνεργασία με άτομα  για αγορά υπηρεσιών σε σχέση με εκτέλεση καθηκόντων απογραφέα και επιθεωρητή. Αναμένεται ότι 1000 άτομα θα απασχοληθούν ως απογραφείς και 100 ως επιθεωρητές. Λεπτομέρειες σε σχέση με τα απαραίτητα προσόντα και τα καθήκοντα, καθώς και για την  αμοιβή και τα κριτήρια αξιολόγησης, μπορείτε να βρείτε στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που φαίνεται πιο κάτω.  Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι 2/7/2021 μόνο ηλεκτρονικά  στην ιστοσελίδα www.cystat.gov.cy. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν  στο τηλέφωνο 22602132.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc