Τελευταίες ειδήσεις

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19

Έρευνα του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου×Research by the centre of applied neuroscience of the university of Cyprus on the psychological impact of protection measures against covid-19.

Participation lasts 6-7 minutes.

With your participation in interesting research you can provide important information. The aim is to evaluate the impact of the pandemic and the protection measures on mental health and quality of life.

The survey was approved by the Cyprus National Committee on bioethics.

Copyright 2021 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc