Τελευταίες ειδήσεις

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Ο Δήμος Αθηένου γνωστοποιεί τη σύγκληση Γενικής και Εκλογικής Συνέλευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, την Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020 και ώρα 19:30, στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγαρο. 

Σημειώνεται ότι η Γενική και Εκλογική Συνέλευση είχε αρχικά προγραμματισθεί για τις 6/4/20, αλλά είχε αναβληθεί λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που είχαν ληφθεί λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού.

  1. Η Εκλογική Συνέλευση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού.
  1. Υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν γραπτώς στη Δημοτικό Γραμματέα του Δήμου Αθηένου τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την Εκλογική Συνέλευση. 
  1. Η Ημερήσια Διάταξη έχει ως κατωτέρω:

α.   Κήρυξη εργασιών Γενικής Συνέλευσης και καλωσόρισμα από τον   Δήμαρχο.

β.    Απολογισμός αποχωρούντα Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  Νεολαίας.

γ.     Εκλογική διαδικασία.

δ.     Διάφορα.

Σημείωση: Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον Κορωνοϊό, σύμφωνα με τα διατάγματα της Κυβέρνησης.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΕΝΟΥ
22 Ιουνίου 2020

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc