Βράβευση Αρίστων, Διακριθέντων Αθλητών και Τελειόφοιτων – 16.7.18