Τελευταίες ειδήσεις

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΕΝΟΥ

Ο Δήμος Αθηένου ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 και ώρα 10.00π.μ. πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Δημάρχου Αθηένου κ. Κυριάκου Καρεκλά η υπογραφή της Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών  για τον Σχεδιασμό και την Επίβλεψη Ανάπλασης του κύριου οδικού δικτύου της Αθηένου με την επιτυχούσα ομάδα μελετητών σχετικού διαγωνισμού, «Γιώργος Καράς και Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί». Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται στις €38.000, εκτός Φ.Π.Α., με κόστος κατασκευής έργου €2εκ. και η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης αναμένεται να είναι γύρω στον ένα χρόνο. Το Έργο περιλαμβάνεται στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Λάρνακας που υπόβαλαν οι Δήμοι Λάρνακας, Αραδίππου, Λιβαδιών, Δρομολαξιάς-Μενεού και Αθηένου και το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης για έγκριση, στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2021-2027 και η οποία αναμένεται ότι θα εγκριθεί, ώστε να καταστεί δυνατή η εκτέλεση του έργου το συντομότερο ως συγχρηματοδοτούμενο. Ενός έργου, που μαζί με άλλα που προωθούνται, θα αναβαθμίσει το κύριο οδικό δίκτυο και το κέντρο του Δήμου Αθηένου.

Η σύμβαση αφορά την ετοιμασία της μελέτης και την επίβλεψη εκτέλεσης του έργου της ανάπλασης του κεντρικού οδικού δικτύου του Δήμου που αρχίζει μετά τη διασταύρωση ανατολικά των τουριστικών καταλυμάτων «Αθηαινώ», περνά μπροστά από τις παραδοσιακές οικοδομές του Δήμου, όπως τον Αλευρόμυλο, το Χάνι και την κατοικία του μοναχού Καλλίνικου Σταυροβουνιώτη, περνά μπροστά από το Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγαρο και τις φημισμένες ταβέρνες του Δήμου και καταλήγει αμέσως μετά το οίκημα της ΕΔΕΚ, καθώς και τμήματα ενδιάμεσων παρόδων.

Το έργο θα προβλέπει την ανάπλαση του οδικού δικτύου, τοποθέτηση όλων των απαραίτητων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων αντιπλημμυρικών οχετών, υπογειοποίηση φωτισμού και άλλων υπηρεσιών, κατάλληλες διαβάσεις και προσβάσεις για πεζούς, ΑΜΕΑ και οχήματα κλπ.

Τη Σύμβαση υπόγραψαν εκ μέρους του Δήμου ο Δήμαρχος Αθηένου κ. Κυριάκος Καρεκλάς και εκ μέρους της ομάδας μελετητών ο κ. Γιώργος Καράς, υπεύθυνος της Ομάδας Έργου.

 

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc