Τελευταίες ειδήσεις

Υποτροφίες για σπουδές σε κλάδους σχετικούς με τους Υδρογονάνθρακες

Υποτροφίες για σπουδές σε κλάδους σχετικούς με τους Υδρογονάνθρακες
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πρωτοπορεί με καινοτόμαπρογράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σχετικά με την παραχώρηση υποτροφιών για το έτος 2020-2021, για σπουδές σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στα σχετικά προγράμματα σπουδών που προσφέρει. Οι υποτροφίες καλύπτουν τα δίδακτρα και ένα ποσό για μηνιαίο επίδομα συντήρησης.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πρωτοπορεί στον τομέα των υδρογονανθράκων, καθώς προσφέρει το μοναδικό στην Κύπρο προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραμμα στην Μηχανική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου καθώς καιτο μοναδικό σε Κύπρο και Ελλάδα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει επίσης εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου ΜΒΑ & Ρ1ι.D, στην κατεύθυνση Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων.

Μεταξύ άλλων, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει τα ακόλουθα προγράμματα:

  • Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό πρόγραμμα ατην Μηχανική Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας
  • Προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων.
  • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση τη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων.
  • Διδακτορικό πρόγραμμα στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση εισδοχής στο Πανεπιστήμιο μέχρι και την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2020. Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ορίσει ως τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων (η οποία πρέπει να συνοδεύεται από την βεβαίωση εξασφάλισης θέσης στο Πανεπιστήμιο) την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ακαδημαϊκά, με βαρύτητα 80% και κοινωνικοοικονομικά, με βαρύτητα 20°/ο. Προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση θέσης άνευ όρων (ιυωοηdίtίοηα1 offer) σε σχετικό κλάδο πανεπιστημιακού ιδρύματος, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο 22841528 ήΙκαι με την κ. Γκαλίνα Γιάνεβα Κωνσταντινίδης στο τηλέφωνο 22841673 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]. Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδατου Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο www.unic.ac.cy και του Υπουργείου Ενέργειας στο www.unic.ac.cy.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc