Ηλεκτρονικές Πληρωμές Λογαριασμών

 

Ο Δήμος Αθηένου παρέχει στους Δημότες του τη δυνατότητα εξόφλησης των Τιμολογίων τους από το Διαδίκτυο.

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Δήμος Αθηένου Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, Αρ. 2, 7600 Αθηένου Κύπρος

Τηλ.: +357 24811370

Γραμμή Δημότη: +357 24524004

Ε-mail: mail@athienou.org.cy

 

 

 

 Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

 

Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει την ιστορία της Αθηένου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Κάθε τοπική ιστορία αποτελείται από αμέτρητες συλλογικές και ατομικές ιστορίες και όσο τοπική και αν χαρακτηρίζεται, στην πραγματικότητα εξαπλώνεται στα πέρατα του κόσμου.

 

 

 

 

 Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων

 

Ο Δήμος μας προσφέρει ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μέσω διαδικτύου ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες του Δήμου. Το αίτημα σας προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία προς διεκπεραίωση.

 

 

 

 

 Εγγραφή στο Ενημερωτικό μας Δελτίο

 

Ο Δήμος Αθηένου στα πλαίσια της αναβάθμισης της επικοινωνίας με τους δημότες του αποφάσισε να εφαρμόσει σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης δημοτών μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e–mail).

Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα αξιοποιηθούν για τη συνεχή ενημέρωση σας σε διάφορα θέματα όπως: ανακοινώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δελτία τύπου, δραστηριότητες Υπηρεσιών του Δήμου κλπ.

 

Τελευταίες ειδήσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 8.30π.μ. πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη σχεδιασμού αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία των οικιστικών ζωνών του Δήμου Αθηένου, με τον επιτυχόντα προσφοροδότη σχετικού διαγωνισμού, την κοινοπραξία «Πανίκος Νικολαΐδης & Άλλοι». Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται στις €37.800,00, εκτός Φ.Π.Α. και η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης θα είναι δέκα (10) μήνες. Τη σύμβαση υπόγραψαν εκ μέρους του Δήμου ο Δήμαρχος Αθηένου κ. Κυριάκος Καρεκλάς και εκ μέρους της επιτυχούσας κοινοπραξίας ο κ. Πανίκος Νικολαΐδης.

Στόχος της Σύμβασης είναι ο σχεδιασμός των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων πλημμύρας στην οικιστική ζώνη του Δήμου Αθηένου και η ύπαρξη οχετών στην οικιστική περιοχή για συλλογή των όμβριων υδάτων. Η μελέτη αφορά τη διαχείριση και ασφαλή όδευση των πλημμυρικών ροών που προέρχονται από τα υδατορέματα και τους κύριους οχετούς της οικιστικής περιοχής και επίσης τη διαχείριση των όμβριων υδάτων στο δευτερεύων δίκτυο όμβριων υδάτων των δρόμων. Επίσης θα μελετηθεί και η πιθανότητα, για συλλογή και διοχέτευση των πλημμυρικών νερών χωρίς να εισέρχονται στην οικιστική περιοχή.

Αναφέρεται ότι όλο το απαιτούμενο ποσό της μελέτης έχει εγκριθεί και κατατεθεί στο ταμείο του Δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών και ο Δήμαρχος Αθηένου ευχαριστεί και πάλι ιδιαίτερα τον Υπουργό Εσωτερικών κύριο Κωνσταντίνο Πετρίδη για την κάλυψη όλου του κόστους της μελέτης, ως σχετική υπόσχεσή του προς τον ίδιο.