Τελευταίες ειδήσεις

Πραγματοποίηση της 3ης Συνάντησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «AGORA – Democratic Values & Culture in Europe», στα πλαίσια της Πρόσκλησης EUROPE FOR CITIZENS, του άξονα «Δίκτυα Πόλεων».

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αθηένου κ. Παύλος Σπύρου και Αντώνης Τουλούπης, επικεφαλείς 10-μελούς αντιπροσωπείας νέων του Δήμου, αναχωρεί την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 για την πόλη Cinicello Balsamo της Λομβαρδίας, Ιταλίας, πόλη κοντά στο Μιλάνο, όπου θα πραγματοποιηθεί η 3η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «AGORA – Democratic Values & Culture in Europe», στα πλαίσια της Πρόσκλησης EUROPE FOR CITIZENS, η οποία θα λάβει χώρα στις 17 και 18 Μαρτίου.

Ο Δήμος Αθηένου είναι ο επικεφαλής εταίρος και στο πρόγραμμα μετέχουν ως εταίροι οι  Δήμοι  Smolyan της Βουλγαρίας, Cinicello Balsamo της Λομβαρδίας – Ιταλίας και Santa Maria Da Feira της Πορτογαλίας, καθώς και ο Οργανισμός «Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων»  Αθήνας – Ελλάδας.

Το πρόγραμμα AGORA έχει σαν κεντρικό του άξονα τον ανοικτό διάλογο σε δημόσιο χώρο, μέσω της πειραματικής μεθόδου διαλόγου και συμμετοχής, όπως στην Αρχαία Αθήνα. Παράλληλα, προωθεί την αντίληψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών. Βοηθά τους συμμετέχοντες, διευκολύνοντας το συναισθηματικό τμήμα της γνώσης, ενώ ενδυναμώνει τις διαπροσωπικές σχέσεις. Επιπρόσθετα, δημιουργεί δεξιότητες επικοινωνίας και συζήτησης μέσα στην ομάδα και προωθεί τη δημιουργία ενός ευρύτερου πλαισίου επικοινωνίας από κοινωνιολογικής απόψεως.

Ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι €143.640 και καλύπτεται 100% από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Η προγραμματισμένη διήμερη συνάντηση των εταίρων στην Ιταλία θα έχει πλούσια και ποικίλη Ημερήσια Διάταξη, με συζητήσεις με τους νέους, εργαστήρια σε σχέση με τη συμμετοχή των νέων στην Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, καθώς και τη συνέχιση συζήτησης που άρχισε στη 2η συνάντηση για διαμόρφωση Διακήρυξης του Προγράμματος σε σχέση με την Ευρώπη και τον Ευρωσκεπτικισμό.