Αξιοποίηση Ψηφιακών Τεχνολογιών

Αξιοποιήστε αποτελεσματικά τις ψηφιακές τεχνολογίες και τα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και  επωφεληθείτε από τις νέες δυνατότητες που προσφέρουν. Δηλώστε συμμετοχή στα Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης στον Δήμο Αθηένου που διοργανώνονται από το  Κέντρο Παραγωγικότητας, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.