Τελευταίες ειδήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2019

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αθηένου, λαμβάνοντας υπόψη τις καθολικές προσπάθειες που γίνονται για περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού στην Κύπρο και επιδεικνύοντας πλήρη συμμόρφωση στις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, απευθύνει για άλλη μια φορά έκκληση  προς το κοινό όπως συμμορφώνεται αυστηρά με τις υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας σε ό,τι αφορά τα μέτρα αυτοπροστασίας και γενικότερα με τα μέτρα που εξαγγέλλονται από την Κυβέρνηση.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αθηένου θα τηρήσει τα πιο κάτω, μέσα στο γενικότερο κλίμα προστασίας και υποβοήθησης του κοινού:

α. Δίνεται παράταση 2 μηνών στην επιπρόσθετη επιβάρυνση στα αποχετευτικά τέλη του 2019, ύψους 10%. Η νέα ημερομηνία λήξης και μη επιβολής της επιπρόσθετης επιβάρυνσης είναι η 30/06/2020, μετά από την ψήφιση σχετικής Νομοθεσίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

β. Το ταμείο και η είσοδος των γραφείων του Δήμου και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αθηένου παραμένουν κλειστά μέχρι νεωτέρας. Επισκέψεις θα γίνονται μόνον για επείγοντα θέματα και κατόπιν ραντεβού. Όλες οι πληρωμές μπορούν να διενεργούνται διαδικτυακά.

Για οποιανδήποτε εξυπηρέτηση το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τη δωρεάν γραμμή του Δημότη στο τηλέφωνο 24524004 ή/και στο 24811370. Σε ό,τι αφορά πληρωμές προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αθηένου, το κοινό προτρέπεται να χρησιμοποιεί, όπου είναι δυνατόν, την ηλεκτρονική πληρωμή μέσω της JCC.

Από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αθηένου

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc