Χάρτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Δήμος Αθηένου Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, Αρ. 2, 7600 Αθηένου Κύπρος

Τηλ.: +357 24811370

Γραμμή Δημότη: +357 24524004

Ε-mail: [email protected]

 

 

 

 Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

 

Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει την ιστορία της Αθηένου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Κάθε τοπική ιστορία αποτελείται από αμέτρητες συλλογικές και ατομικές ιστορίες και όσο τοπική και αν χαρακτηρίζεται, στην πραγματικότητα εξαπλώνεται στα πέρατα του κόσμου.

 

 

 

 

 Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων

 

Ο Δήμος μας προσφέρει ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μέσω διαδικτύου ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες του Δήμου. Το αίτημα σας προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία προς διεκπεραίωση.

 

 

 

 

 Εγγραφή στο Ενημερωτικό μας Δελτίο

 

Ο Δήμος Αθηένου στα πλαίσια της αναβάθμισης της επικοινωνίας με τους δημότες του αποφάσισε να εφαρμόσει σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης δημοτών μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e–mail).

Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα αξιοποιηθούν για τη συνεχή ενημέρωση σας σε διάφορα θέματα όπως: ανακοινώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δελτία τύπου, δραστηριότητες Υπηρεσιών του Δήμου κλπ.

 

Αρχείο για κατηγορία: Εθελοντισμός

Διαγωνισμός Φωτογραφίας 2019 – Θέμα: «Ο εθελοντισμός στη ζωή μας»

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Εθελοντών του Δήμου Αθηένου

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Υποβολή Πρότασης για Μεταφορά της Καλής Πρακτικής για τον Εθελοντισμό από τον Δήμο Αθηένου.

Ακολουθώντας την τελευταία ημερομηνία υποβολής προτάσεων από πόλεις που τους είχε δοθεί δίπλωμα νωρίτερα φέτος για τις Καλές Πρακτικές, οι οποίες επιθυμούν να να είναι επικεφαλείς εταίροι σε Δίκτυα Μεταφοράς URBACT, η Γραμματεία URBACT μαζί με μια ομάδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων ελέγχουν τώρα τις προτάσεις.

Συνολικά υποβλήθηκαν 44 αιτήσεις από 17 διαφορετικά κράτη μέλη σε όλη την Ευρώπη. Η Ισπανία πρωτοστατεί με 10 υποβληθείσες αιτήσεις, ακολουθούμενη από την Ιταλία (6), τη Γερμανία και την Πορτογαλία αμφότερες 4). Άλλα κράτη μέλη με περισσότερες από μία προτάσεις περιλαμβάνουν την Πορτογαλία, τη Γαλλία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Κάτω Χώρες και την Ουγγαρία. (Σημείωση (από τον Δήμο Αθηένου): Αυτό σημαίνει ότι από την Κύπρο υπήρχε μόνο μία πρόταση, αυτή του Δήμου Αθηένου).

Από θεματική άποψη, περισσότερο από το ένα τρίτο των προτάσεων αντιμετωπίζουν ως θέμα την κοινωνική ένταξη, καλύπτοντας θέματα όπως οι μετανάστες, η οικονομικά προσιτή στέγαση και ο εθελοντισμός. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι πάνω από το ένα τέταρτο των προτάσεων επικεντρώνεται σε περιβαλλοντικά ζητήματα, τα οποία ως θέμα γενικά υποεκπροσωπούνται στο URBACT. Λήφθηκαν λιγότερες προτάσεις για την απασχόληση και την εκπαίδευση.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης URBACT θα λάβει απόφαση με βάση την αξιολόγηση των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων στις 4 Απριλίου 2018.

Καλά υποβλήθηκαν για όλους εκείνους που υπόβαλαν και καλή τύχη!

Υποβλήθηκε από το  URBACT στις 15 Ιανουαρίου 2018

Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του Προγράμματος URBACT για Μεταφορά της Καλής Πρακτικής του Δήμου Αθηένου για τον Εθελοντισμό.

Την Τετάρτη 10/1/2018 ήταν η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων δικτύων μεταφοράς των Καλών Πρακτικών που εγκρίθηκαν, σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT. Με πάρα πολλή δουλειά από δύο εθελοντές του Δήμου Αθηένου, που εργάσθηκαν με ζήλο, υπερβολικό αριθμό ωρών, ακόμα και μέσα στις γιορτινές μέρες, εντελώς δωρεάν, τους οποίους ο Δήμος Αθηένου συγχαίρει και παράλληλα ευχαριστεί θερμά, τον Δημήτρη Κουζαπά και τον Κωνσταντίνο Καρεκλά, ο Δήμος Αθηένου ετοίμασε ως Επικεφαλής Εταίρος (Lead Partner) για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου, ολοκληρωμένη πρόταση για την 1η φάση των δικτύων μεταφοράς, με τίτλο «Πόλη Εθελοντισμού – Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της Συνοχής Μεταξύ των Γενεών στις Πόλεις, μέσω του Εθελοντισμού» και με εταίρους την πόλη Capizzi της Σικελίας και την Kildare County Council της Ιρλανδίας, για διάχυση αυτής της Καλής Πρακτικής του που βραβεύτηκε στο Ταλίν της Εσθονίας. Θα εγκριθούν 25 δίκτυα, με μια πιθανότητα περίπου 50% επιτυχίας, που αν έρθει, ο Δήμος θα προχωρήσει σε υποβολή πρότασης εφαρμογής για τη 2η φάση, στην οποία θα συμπεριληφθούν άλλες 5 πόλεις της Ευρώπης, οι οποίες ήδη εκδήλωσαν ενδιαφέρον προς τον Δήμο και θα επιδιωχθεί η πανευρωπαϊκή ανάδειξη του Εθελοντισμού της Αθηένου. Ο μέγιστος προϋπολογισμός για κάθε ένα από τα επιτυχόντα δίκτυα είναι €600.000, συν € 110.000 για έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα βοηθήσει στην εργασία του δικτύου.

Είμαστε περήφανοι που είμαστε μια Πόλη Καλής Πρακτικής URBACT!   

Η πόλη της Αθηένου αναγνωρίστηκε ως Ευρωπαϊκή Πόλη Καλής Πρακτικής για το έργο που επιτελείται στον τομέα του εθελοντισμού. Η διάκριση “Καλή Πρακτική URBACT” ελήφθη μετά από μια επιτυχημένη πρόσκληση υποβολής προτάσεων και μια έντονη διαδικασία επιλογής.

Έχουμε μια καλή πρακτική στην πόλη μας!

Το Συμβούλιο Κοινωνικού Εθελοντισμού Αθηένου (ΣΚΕ) προβλέπει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τη φτώχεια και την κοινωνική απομόνωση. Ο εθελοντισμός είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ατόμων και υπηρεσιών. Αρχίζοντας από το 1970, εξελίσσονται σήμερα τέσσερα προγράμματα: η φροντίδα των ηλικιωμένων, η κοινοτική βοήθεια και ψυχαγωγία,  η βρεφονηπιακή φροντίδα και η κοινωνική στήριξη. Οι δραστηριότητες αυτές διασυνδέουν διάφορες γενιές και παρέχουν άμεση και συγκεκριμένη βοήθεια σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το καθήκον του ΣΚΕ είναι να κατανοήσει και να προσφέρει λύσεις, στα κοινωνικά προβλήματα εντός του δήμου και το ΣΚΕ είναι ένα καλό παράδειγμα κοινωνικής ενσωμάτωσης. Το βασικό στοιχείο για την επιτυχία είναι βασικά ενεργοί άνθρωποι με έντονη αίσθηση του ανήκειν και ο ενθουσιασμός να είναι γενναιόδωροι μέσα στα όρια της καθημερινής τους ζωής. Με τα χρόνια, αυτό το στοιχείο από μόνο του έχει δημιουργήσει μια οντότητα με μια ανώτερη οργανωτική δομή πολλαπλών επιπέδων.

Από πού προέρχεται αυτό;

Πέρυσι, το URBACT προκήρυξε μια πρόσκληση για συνεισφορές σε πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί; Για να συλλέξει βιώσιμες και ολοκληρωμένες λύσεις στις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις. Ο στόχος: να μοιραστούν και να διαδοθούν σε όλη την Ευρώπη. Χάρη σε αυτή την πρόσκληση, 219 ευρωπαϊκές πόλεις μπόρεσαν να προτείνουν τη συνεισφορά τους σε διάφορα θέματα ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης: από την ένταξη στη διακυβέρνηση, και από την οικονομία στις ψηφιακές μεταβάσεις και τις περιβαλλοντικές αλλαγές. Μεταξύ αυτών των 270 προτάσεων, το URBACT κατάφερε να επιλέξει 97 καλές πρακτικές που προέρχονται από πόλεις. Η πόλη μας  η Αθηένου είναι μια από αυτές!

Τι είναι μια Καλή Πρακτική;

Το URBACT έχει ορίσει την «Καλή Πρακτική» ως πρακτική που έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί καλά εξασφαλίζοντας τα επιθυμητά αποτελέσματα και που θα μπορούσε να συνιστάται ως πρότυπο. Η πρακτική χρειάζεται επίσης να αναπτυχθεί με συμμετοχικό τρόπο, με τη συμμετοχή όλων των σχετικών παραγόντων επιτόπου. Πρόκειται για μια επιτυχημένη εμπειρία, η οποία έχει δοκιμαστεί και επικυρωθεί και αξίζει να μοιραστεί, ώστε να μπορεί να την υιοθετήσει ένας μεγαλύτερος αριθμός πόλεων. Όλες οι καλές πρακτικές που επισημάνθηκαν από το URBACT παρείχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την επίτευξη των στόχων και έδειξαν τα βασικά κριτήρια επιτυχίας για τη μεταφορά σε άλλη πόλη. Όλες τις επιλεγμένες Καλές Πρακτικές μπορείτε να τις βρείτεε στην ειδική ιστοσελίδα του URBACT: www.urbactgoodpractices.eu

Ποιο είναι το επόμενο για την πόλη μας;

Όλες οι Καλές Πρακτικές πόλεων URBACT παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στο Ταλίν της Εσθονίας, το URBACT City Festival, μεταξύ 3 και 5 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.  Ήταν μια ευκαιρία για την πόλη μας να προωθήσει το έργο της και να αυξήσει την προβολή μας στον ευρωπαϊκό χώρο. Περισσότεροι από 450 επαγγελματίες αστικής ανάπτυξης από όλη την Ευρώπη έλαβαν μέρος. Επιπλέον, η πόλη μας μπορεί να γίνει συνήγορος για αλλαγή, να συμβάλει σε εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις του URBACT και να συμβάλει πραγματικά στην Ατζέντα για την Αστική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • Για να μάθετε όλα τα σχετικά με την Καλή Πρακτική μας, μπορείτε να ανατρέξετε στην ειδική ιστοσελίδα του URBACT: www.urbactgoodpractices.eu

Επικοινωνία

  • Δήμος Αθηένου
    Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, Αρ. 2
    7600 Αθηένου Κύπρος
  • Τηλέφωνο: 24811370
  • Γραμμή του Δημότη: 24524004

Εγγραφή για ενημέρωση

Μάθετε τι συμβαίνει και μείνετε ενημερωμένοι.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ | ΜΕΣΩ SMS | ΜΕΣΩ E-MAIL

Μοιραστείτε

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

Copyright 2020 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc