Αρχείο για κατηγορία: Εθελοντισμός

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός Φωτογραφίας 2019 – Θέμα: «Ο εθελοντισμός στη ζωή μας»

Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Εθελοντών του Δήμου Αθηένου

Υποβολή Πρότασης για Μεταφορά της Καλής Πρακτικής για τον Εθελοντισμό από τον Δήμο Αθηένου.

Υποβολή πρότασης στα πλαίσια του Προγράμματος URBACT για Μεταφορά της Καλής Πρακτικής του Δήμου Αθηένου για τον Εθελοντισμό.

Είμαστε περήφανοι που είμαστε μια Πόλη Καλής Πρακτικής URBACT!   

Copyright 2021 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc