1. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για τη θέση του Συντονιστή της Τοπικής Ομάδας URBACT του Δήμου Αθηένου στο Δίκτυο «Πόλεις Εθελοντισμού», Αρ. Διαγωνισμού 3/2019 – Ημερ. Λήξης: Πέμπτη 31/01/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
  2. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τη διαχείριση του Δικτύου «Πόλεις Εθελοντισμού» στον Δήμο Αθηένου, Αρ. Διαγωνισμού 4/2019 – Ημερ. Λήξης: Πέμπτη 31/01/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
  3. Προσφορά έργου για «Αντικατάσταση πατωμάτων και ντουζιέρων 23 δωματίων υγιεινής στη Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου».,, Αρ. Διαγωνισμού 5/2019 – Ημερ. Λήξης: Τρίτη 5/02/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Παράταση υποβολής προσφορών μέχρι Τρίτη 12/02/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
  4. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για «Διαμόρφωση και δημιουργία εκδρομικού χώρου στην Αθηένου», Αρ. Διαγωνισμού 6/2019 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 1/03/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
  5. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για «Ενοικίαση Τηλεσκοπικού Ανυψωτικού Μηχανήματος (ανύψωσης 12μ. μέχρι 15μ., δυναμικότητας 35-40 αλόγων ή 70 – 85 KW) με την ώρα», Αρ. Διαγωνισμού 2/2019 – Ημερ. Λήξης: Τρίτη 12/03/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
  6. Προσφορά έργου για «Διαμόρφωση και δημιουργία εκδρομικού χώρου στην Αθηένου», Αρ. Διαγωνισμού 10/2019 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 5/04/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
  7. Προσφορά υπηρεσιών για «Εκμετάλλευση / χρήση της καντίνας του Κωσταντίνειου Δημοτικού Πάρκου Αθηένου», Αρ. Διαγωνισμού 7/2019 – Ημερ. Λήξης: Τρίτη 26/03/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
  8. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για «Ενοικίαση Τηλεσκοπικού Ανυψωτικού Μηχανήματος (ανύψωσης 12μ. μέχρι 15μ., δυναμικότητας 35-40 αλόγων ή 70 – 85 KW) με την ώρα», Αρ. Διαγωνισμού 11/2019 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 5/04/2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι