ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2018
 1. Προσφορά για κατασκευή τριών μεταλλικών πλαισίων για ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων στον Δήμο Αθηένου. Aρ. Διαγωνισμού 1/2018 – Ημερ. Λήξης: 29/01/2018.
 2. Προσφορά προμηθειών για «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και τσιμεντοπηλού για έργα στον Δήμο Αθηένου». Aρ. Διαγωνισμού 3/2018 – Ημερ. Λήξης: 29/01/2018.
 3. Προσφορά υπηρεσιών για «Ενοικίαση εκσκαφέα 70 αλόγων ή 51 KW και άνω με υδραυλική σφύρα, οδοστρωτήρων μικρού και μεσαίου μεγέθους και φορτηγών με την ώρα». Aρ. Διαγωνισμού 4/2018 – Ημερ. Λήξης: 29/01/2018.
 4. Προσφορά υπηρεσιών για «Ενοικίαση Τηλεσκοπικού Ανυψωτικού Μηχανήματος (ανύψωσης 12μ. μέχρι 15μ., δυναμικότητας 35-40 αλόγων ή 70 – 85 KW) με την ώρα». Aρ. Διαγωνισμού 5/2018 – Ημερ. Λήξης: 29/01/2018.
 5. Προσφορά Υπηρεσιών για «Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη Δήμου Αθηένου». Aρ. Διαγωνισμού 6/2018 – Ημερ. Λήξης: 1/02/2018.
 6. Προσφορά για «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την ετοιμασία ρυθμιστικού σχεδίου, για τη βελτίωση και κυκλοφοριακή διαχείριση / χρήση του νότιου παρακαμπτήριου δρόμου Αθηένου». Αρ. Διαγωνισμού 2/2018 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 9/03/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 7. Προσφορά για «Ενοικίαση Τηλεσκοπικού Ανυψωτικού Μηχανήματος (ανύψωσης 12μ. μέχρι 15μ., δυναμικότητας 35-40 αλόγων ή 70 – 85 KW) με την ώρα». Αρ. Διαγωνισμού 8/2018 – Ημερ. Λήξης: Δευτέρα 12/02/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 8. Προσφορά για «Διανομή φυλλαδίων και εκδόσεων της εφημερίδας «Η ΑΘΗΕΝΟΥ» του Δήμου Αθηένου». Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 9/3/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 9. Προσφορά για «Παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη σχεδιασμού αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία των οικιστικών ζωνών του Δήμου Αθηένου». Αρ. Διαγωνισμού 9/2018 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 30/03/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 10. Προσφορά για «Καθαρισμό οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης». Αρ. Διαγωνισμού 11/2018 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 13/04/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 11. Προσφορά για την «Παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη σχεδιασμού αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία των οικιστικών ζωνών του Δήμου Αθηένου». Αρ. Διαγωνισμού 14/2018 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 15/06/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 12. Προσφορά για την «Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών για την τοποθέτηση σωλήνων υδατοπρομήθειας στη Βιομηχανική Ζώνη Αθηένου», Αρ. Διαγωνισμού 12/2018 – Ημερ. Λήξης: Δευτέρα 4/06/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 13. Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για την «Εκμετάλλευση / χρήση της καντίνας στην Πλατεία Συνεργατισμού Αθηένου ως Αναψυκτήριο»», Αρ. Διαγωνισμού 15/2018 – Ημερ. Λήξης: Δευτέρα 18/06/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 14. Προσφορά για την «Επιδιόρθωση και κατασκευή και τοποθέτηση καινούργιων στεγάστρων για τον Δήμο Αθηένου και τα Κοινοτικά Συμβούλια Αβδελλερού, Τρούλλων και Κελλιών», Αρ. Διαγωνισμού 17/2018 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 13/07/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 15. Προσφορά για τη «Διαμόρφωση και δημιουργία εκδρομικού χώρου στην Αθηένου», Αρ. Διαγωνισμού 18/2018 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 27/07/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 16. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για «Συντήρηση των μίνι γηπέδων αθλοπαιδιών του Δήμου Αθηένου και άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης της καντίνας αυτών», Αρ. Διαγωνισμού 20/2018 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 21/09/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 17. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για «Ασφάλιση Μηχανοκίνητων Οχημάτων του Δήμου Αθηένου», Αρ. Διαγωνισμού 19/2018 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 21/09/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 18. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για «Καθαρισμό και κλάδεμα φοινικιών στον Δήμο Αθηένου», Αρ. Διαγωνισμού 21/2018 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 21/09/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2017
 1. Προσφορά για εργασίες συντήρησης για τη Στέγη Ενηλίκων Αθηένου. Aρ. Διαγωνισμού 1/2017 – Ημερ. Λήξης: 7/04/2017.
 2. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για την «Εκμετάλλευση / χρήση της καντίνας του Κωσταντίνειου Δημοτικού Πάρκου Αθηένου». Aρ. Διαγωνισμού 3/2017 – Ημερ. Λήξης: 25/04/2017.
 3. Προσφορά για την κατασκευή τριών πτυσσόμενων θυρών από αλουμίνιο, στο χώρο του Κωνσταντινελένειου Κέντρου Ενηλίκων. Aρ. Διαγωνισμού 5/2017 – Ημερ. Λήξης: 7/04/2017.
 4. Προσφορά για Καθαρισμό οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης. Aρ. Διαγωνισμού 6/2017 – Ημερ. Λήξης: 1/06/2017.
 5. Προσφορά για Ανέγερση Πυροσβεστικού Σταθμού Υπαίθρου στην Αθηένου. Aρ. Διαγωνισμού 7/2017 – Ημερ. Λήξης: 26/04/2017.
 6. Προσφορά για Ομαδική Ασφάλιση Ζωής και Προσαρτημάτων Γραφειακού και Εργατικού Προσωπικού Δήμου Αθηένου. Aρ. Διαγωνισμού 8/2017 – Ημερ. Λήξης: 19/07/2017.
 7. Προσφορά για Ασφάλιση της Περιουσίας & Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Δήμου Αθηένου. Aρ. Διαγωνισμού 9/2017 – Ημερ. Λήξης: 19/07/2017.
 8. Προσφορά για Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων του Γραφειακού και Εργατικού Προσωπικού του Δήμου Αθηένου. Aρ. Διαγωνισμού 10/2017 – Ημερ. Λήξης: 19/07/2017.
 9. Προσφορά για Συλλογή, μεταφορά και απόρριψη οικιακών στερεών απορριμμάτων από το Δήμο Αθηένου στο Χ.Υ.Τ.Υ. Κόσιης. Aρ. Διαγωνισμού 11/2017 – Ημερ. Λήξης: 28/09/2017.
 10. Προσφορά για «Προμήθεια φακέλων και επιστολόχαρτων με το έμβλημα του Δήμου Αθηένου». Aρ. Διαγωνισμού 12/2017 – Ημερ. Λήξης: 16/06/2017.
 11. Προσφορά για Συντήρηση της κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών ‘Τάσσος Παπαδόπουλος’ και άδεια χρήσης – εκμετάλλευσης της καντίνας σ’ αυτήν. Aρ. Διαγωνισμού 13/2017 – Ημερ. Λήξης: 26/07/2017.
 12. Προσφορά για Προσφορά για την κατασκευή μεταλλικού υποστέγου για το καταφύγιο αδέσποτων σκύλων στην Αθηένου. Aρ. Διαγωνισμού 14/2017 – Ημερ. Λήξης: 7/07/2017.
 13. Προσφορά για εργασίες ηλεκτρολογικών στην κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών ‘ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ’. Aρ. Διαγωνισμού 16/2017 – Ημερ. Λήξης: 14/11/2017.
 14. Προσφορά για Επεξεργασία και εκτύπωση της εφημερίδας του Δήμου Αθηένου ‘‘Η Αθηένου’’. Aρ. Διαγωνισμού 17/2017 – Ημερ. Λήξης: 25/09/2017.
 15. Προσφορά για εργασίες επιδιόρθωσης της στέγης στην κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών ‘ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ’. Aρ. Διαγωνισμού 18/2017 – Ημερ. Λήξης: 14/11/2017.
 16. Προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών για «Καθαριότητα και συντήρηση των χώρων πρασίνου για τις ανάγκες του Δήμου Αθηένου». Aρ. Διαγωνισμού 19/2017 – Ημερ. Λήξης:
 17. Προσφορά για Επεξεργασία και εκτύπωση της εφημερίδας του Δήμου Αθηένου ‘‘Η Αθηένου’’. Aρ. Διαγωνισμού 20/2017 – Ημερ. Λήξης: 6/11/2017.
 18. Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη σχεδιασμού αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία των οικιστικών ζωνών του Δήμου Αθηένου. Aρ. Διαγωνισμού 21/2017 – Ημερ. Λήξης: 11/12/2017.