1. Προσφορά για εργασίες συντήρησης για τη Στέγη Ενηλίκων Αθηένου. Aρ. Διαγωνισμού 1/2017 – Ημερ. Λήξης: 7/04/2017.
 2. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για την «Εκμετάλλευση / χρήση της καντίνας του Κωσταντίνειου Δημοτικού Πάρκου Αθηένου». Aρ. Διαγωνισμού 3/2017 – Ημερ. Λήξης: 25/04/2017.
 3. Προσφορά για την κατασκευή τριών πτυσσόμενων θυρών από αλουμίνιο, στο χώρο του Κωνσταντινελένειου Κέντρου Ενηλίκων. Aρ. Διαγωνισμού 5/2017 – Ημερ. Λήξης: 7/04/2017.
 4. Προσφορά για Καθαρισμό οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης. Aρ. Διαγωνισμού 6/2017 – Ημερ. Λήξης: 1/06/2017.
 5. Προσφορά για Ανέγερση Πυροσβεστικού Σταθμού Υπαίθρου στην Αθηένου. Aρ. Διαγωνισμού 7/2017 – Ημερ. Λήξης: 26/04/2017.
 6. Προσφορά για Ομαδική Ασφάλιση Ζωής και Προσαρτημάτων Γραφειακού και Εργατικού Προσωπικού Δήμου Αθηένου. Aρ. Διαγωνισμού 8/2017 – Ημερ. Λήξης: 19/07/2017.
 7. Προσφορά για Ασφάλιση της Περιουσίας & Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Δήμου Αθηένου. Aρ. Διαγωνισμού 9/2017 – Ημερ. Λήξης: 19/07/2017.
 8. Προσφορά για Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων του Γραφειακού και Εργατικού Προσωπικού του Δήμου Αθηένου. Aρ. Διαγωνισμού 10/2017 – Ημερ. Λήξης: 19/07/2017.
 9. Προσφορά για Συλλογή, μεταφορά και απόρριψη οικιακών στερεών απορριμμάτων από το Δήμο Αθηένου στο Χ.Υ.Τ.Υ. Κόσιης. Aρ. Διαγωνισμού 11/2017 – Ημερ. Λήξης: 28/09/2017.
 10. Προσφορά για «Προμήθεια φακέλων και επιστολόχαρτων με το έμβλημα του Δήμου Αθηένου». Aρ. Διαγωνισμού 12/2017 – Ημερ. Λήξης: 16/06/2017.
 11. Προσφορά για Συντήρηση της κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών ‘Τάσσος Παπαδόπουλος’ και άδεια χρήσης – εκμετάλλευσης της καντίνας σ’ αυτήν. Aρ. Διαγωνισμού 13/2017 – Ημερ. Λήξης: 26/07/2017.
 12. Προσφορά για Προσφορά για την κατασκευή μεταλλικού υποστέγου για το καταφύγιο αδέσποτων σκύλων στην Αθηένου. Aρ. Διαγωνισμού 14/2017 – Ημερ. Λήξης: 7/07/2017.
 13. Προσφορά για εργασίες ηλεκτρολογικών στην κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών ‘ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ’. Aρ. Διαγωνισμού 16/2017 – Ημερ. Λήξης: 14/11/2017.
 14. Προσφορά για Επεξεργασία και εκτύπωση της εφημερίδας του Δήμου Αθηένου ‘‘Η Αθηένου’’. Aρ. Διαγωνισμού 17/2017 – Ημερ. Λήξης: 25/09/2017.
 15. Προσφορά για εργασίες επιδιόρθωσης της στέγης στην κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών ‘ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ’. Aρ. Διαγωνισμού 18/2017 – Ημερ. Λήξης: 14/11/2017.
 16. Προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών για «Καθαριότητα και συντήρηση των χώρων πρασίνου για τις ανάγκες του Δήμου Αθηένου». Aρ. Διαγωνισμού 19/2017 – Ημερ. Λήξης:
 17. Προσφορά για Επεξεργασία και εκτύπωση της εφημερίδας του Δήμου Αθηένου ‘‘Η Αθηένου’’. Aρ. Διαγωνισμού 20/2017 – Ημερ. Λήξης: 6/11/2017.
 18. Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη σχεδιασμού αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία των οικιστικών ζωνών του Δήμου Αθηένου. Aρ. Διαγωνισμού 21/2017 – Ημερ. Λήξης: 11/12/2017.