1. Προσφορά για κατασκευή τριών μεταλλικών πλαισίων για ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων στον Δήμο Αθηένου. Aρ. Διαγωνισμού 1/2018 – Ημερ. Λήξης: 29/01/2018.
 2. Προσφορά προμηθειών για «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και τσιμεντοπηλού για έργα στον Δήμο Αθηένου». Aρ. Διαγωνισμού 3/2018 – Ημερ. Λήξης: 29/01/2018.
 3. Προσφορά υπηρεσιών για «Ενοικίαση εκσκαφέα 70 αλόγων ή 51 KW και άνω με υδραυλική σφύρα, οδοστρωτήρων μικρού και μεσαίου μεγέθους και φορτηγών με την ώρα». Aρ. Διαγωνισμού 4/2018 – Ημερ. Λήξης: 29/01/2018.
 4. Προσφορά υπηρεσιών για «Ενοικίαση Τηλεσκοπικού Ανυψωτικού Μηχανήματος (ανύψωσης 12μ. μέχρι 15μ., δυναμικότητας 35-40 αλόγων ή 70 – 85 KW) με την ώρα». Aρ. Διαγωνισμού 5/2018 – Ημερ. Λήξης: 29/01/2018.
 5. Προσφορά Υπηρεσιών για «Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη Δήμου Αθηένου». Aρ. Διαγωνισμού 6/2018 – Ημερ. Λήξης: 1/02/2018.
 6. Προσφορά για «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την ετοιμασία ρυθμιστικού σχεδίου, για τη βελτίωση και κυκλοφοριακή διαχείριση / χρήση του νότιου παρακαμπτήριου δρόμου Αθηένου». Αρ. Διαγωνισμού 2/2018 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 9/03/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 7. Προσφορά για «Ενοικίαση Τηλεσκοπικού Ανυψωτικού Μηχανήματος (ανύψωσης 12μ. μέχρι 15μ., δυναμικότητας 35-40 αλόγων ή 70 – 85 KW) με την ώρα». Αρ. Διαγωνισμού 8/2018 – Ημερ. Λήξης: Δευτέρα 12/02/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 8. Προσφορά για «Διανομή φυλλαδίων και εκδόσεων της εφημερίδας «Η ΑΘΗΕΝΟΥ» του Δήμου Αθηένου». Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 9/3/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 9. Προσφορά για «Παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη σχεδιασμού αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία των οικιστικών ζωνών του Δήμου Αθηένου». Αρ. Διαγωνισμού 9/2018 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 30/03/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 10. Προσφορά για «Καθαρισμό οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης». Αρ. Διαγωνισμού 11/2018 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 13/04/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 11. Προσφορά για την «Παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη σχεδιασμού αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία των οικιστικών ζωνών του Δήμου Αθηένου». Αρ. Διαγωνισμού 14/2018 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 15/06/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 12. Προσφορά για την «Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών για την τοποθέτηση σωλήνων υδατοπρομήθειας στη Βιομηχανική Ζώνη Αθηένου», Αρ. Διαγωνισμού 12/2018 – Ημερ. Λήξης: Δευτέρα 4/06/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 13. Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για την «Εκμετάλλευση / χρήση της καντίνας στην Πλατεία Συνεργατισμού Αθηένου ως Αναψυκτήριο»», Αρ. Διαγωνισμού 15/2018 – Ημερ. Λήξης: Δευτέρα 18/06/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 14. Προσφορά για την «Επιδιόρθωση και κατασκευή και τοποθέτηση καινούργιων στεγάστρων για τον Δήμο Αθηένου και τα Κοινοτικά Συμβούλια Αβδελλερού, Τρούλλων και Κελλιών», Αρ. Διαγωνισμού 17/2018 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 13/07/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 15. Προσφορά για τη «Διαμόρφωση και δημιουργία εκδρομικού χώρου στην Αθηένου», Αρ. Διαγωνισμού 18/2018 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 27/07/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 16. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για «Συντήρηση των μίνι γηπέδων αθλοπαιδιών του Δήμου Αθηένου και άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης της καντίνας αυτών», Αρ. Διαγωνισμού 20/2018 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 21/09/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 17. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για «Ασφάλιση Μηχανοκίνητων Οχημάτων του Δήμου Αθηένου», Αρ. Διαγωνισμού 19/2018 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 21/09/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 18. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για «Καθαρισμό και κλάδεμα φοινικιών στον Δήμο Αθηένου», Αρ. Διαγωνισμού 21/2018 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 21/09/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 19. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για «Διαμόρφωση και δημιουργία εκδρομικού χώρου στην Αθηένου», Αρ. Διαγωνισμού 22/2018 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 19/10/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 20. Προσφορά έργου για «Αντικατάσταση πατωμάτων και ντουζιέρων 23 δωματίων υγιεινής στη Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου», Αρ. Διαγωνισμού 23/2018 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 26/10/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 21. Προσφορά έργου για «Διαμόρφωση και δημιουργία εκδρομικού χώρου στην Αθηένου», Αρ. Διαγωνισμού 25/2018 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 23/11/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 22. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για «Eνοικίαση και διαχείριση του τεμαχίου γης ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηένου», Αρ. Διαγωνισμού 24/2018 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 7/12/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.
 23. Προσφορά έργου για «Αντικατάσταση πατωμάτων και ντουζιέρων 23 δωματίων υγιεινής στη Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου», Αρ. Διαγωνισμού 26/2018 – Ημερ. Λήξης: Παρασκευή 7/12/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.