Τελευταίες ειδήσεις

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αθηένου με χαρά ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας «Γραφείου Ενεργού Πολίτη και Εθελοντισμού», σε μια προσπάθεια υποστήριξης της κοινωνικής του προσφοράς για τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, του συνόλου των δημοτών του, αλλά και τον συντονισμό των δράσεων όλων των ενεργών και εθελοντικών πρωτοβουλιών στην περιοχή του.

Σε συνέχεια της βράβευσής του ως Ευρωπαϊκή Πόλη Καλής Πρακτικής για τον Εθελοντισμό, που πέτυχε μέσα από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία URBACT, συνεχίζει έμπρακτα και επενδύει στη μοναδικότητα των Αθηενιτών στο πεδίο της εθελοντικής δράσης και προσφοράς.

Μέσα από το Γραφείο Ενεργού Πολίτη και Εθελοντισμού θα προωθούνται ενεργές πρωτοβουλίες και θα υποστηρίζονται και ενισχύονται εθελοντικές δράσεις, ενώ παράλληλα θα προωθούνται ενέργειες για προσφορά στον συνάνθρωπο και γενικά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Επίσης, μέσα από το Γραφείο Ενεργού Πολίτη και Εθελοντισμού θα γίνεται συντονισμένη προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών, έτσι ώστε όλοι μαζί, Τοπική Αρχή, οργανωμένα σύνολα και ευαισθητοποιημένοι πολίτες, να συνεχίσουν να συνεργάζονται και να αλληλοϋποστηρίζονται με ανιδιοτέλεια για το κοινό καλό.

Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο μητρώο ενεργών πολιτών και εθελοντών του Δήμου Αθηένου, μπορούν να το κάνουν διαδικτυακά, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.athienou.org.cy, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση.

Καλούνται όλοι οι δημότες να συμβάλουν και να στηρίξουν το Γραφείο Ενεργού Πολίτη και Εθελοντισμού, με όποιο τρόπο μπορούν, για υποβοήθηση του κοινωνικού συνόλου του Δήμου.

Το Γραφείο θα λειτουργεί στην ανεξάρτητη τηλεφωνική γραμμή του Δήμου 24811505, όπου αρμόδιος λειτουργός του Δήμου θα εξυπηρετεί τους δημότες. Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμμή αυτή.

Copyright 2022 © Δήμος Αθηαίνου, All Rights Reserved. / Powered by NETinfo Plc