Ηλεκτρονικές Πληρωμές Λογαριασμών

 

Ο Δήμος Αθηένου παρέχει στους Δημότες του τη δυνατότητα εξόφλησης των Τιμολογίων τους από το Διαδίκτυο.

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Δήμος Αθηένου Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, Αρ. 2, 7600 Αθηένου Κύπρος

Τηλ.: +357 24811370

Γραμμή Δημότη: +357 24524004

Ε-mail: mail@athienou.org.cy

 

 

 

 Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

 

Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει την ιστορία της Αθηένου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Κάθε τοπική ιστορία αποτελείται από αμέτρητες συλλογικές και ατομικές ιστορίες και όσο τοπική και αν χαρακτηρίζεται, στην πραγματικότητα εξαπλώνεται στα πέρατα του κόσμου.

 

 

 

 

 Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων

 

Ο Δήμος μας προσφέρει ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μέσω διαδικτύου ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες του Δήμου. Το αίτημα σας προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία προς διεκπεραίωση.

 

 

 

 

 Εγγραφή στο Ενημερωτικό μας Δελτίο

 

Ο Δήμος Αθηένου στα πλαίσια της αναβάθμισης της επικοινωνίας με τους δημότες του αποφάσισε να εφαρμόσει σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης δημοτών μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e–mail).

Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα αξιοποιηθούν για τη συνεχή ενημέρωση σας σε διάφορα θέματα όπως: ανακοινώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δελτία τύπου, δραστηριότητες Υπηρεσιών του Δήμου κλπ.

 

Τελευταίες ειδήσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Ο Δήμος Αθηένου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Λογιστικού Λειτουργού.

Σχετικές πληροφορίες, λεπτομέρειες για την εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα, τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα δημοσιευτούν στην έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας ημερομηνίας 28 Μαΐου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την αίτηση από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αθηένου www.athienou.org.cy ή μπορεί να τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στον/ην ενδιαφερόμενο/η κατόπιν επικοινωνίας με τα γραφεία του Δήμου Αθηένου (τηλ. 24811370) ή να παραληφθεί από τα γραφεία του Δήμου που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου Γ’, 2, 7600 Αθηένου. Η αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον/την  αιτητή/αιτήτρια ιδιοχείρως.  Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο να φέρουν την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΕΝΟΥ» και να παραδοθούν στα γραφεία του Δήμου Αθηένου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή. Αιτήσεις δύναται να σταλούν τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας στο 24522333. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021, ώρα 12:00 το μεσημέρι. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη για την πλήρωση της κενής θέσης. Εμπρόθεσμες είναι οι αιτήσεις που θα παραδοθούν στα γραφεία του Δήμου ή στο ταχυδρομείο για αποστολή ή θα ληφθούν στα γραφεία του Δήμου μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη σχετική δημοσίευση.

Για όποιες άλλες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα γραφεία του Δήμου Αθηένου στο τηλ. 24811370.