Ηλεκτρονικές Πληρωμές Λογαριασμών

 

Ο Δήμος Αθηένου παρέχει στους Δημότες του τη δυνατότητα εξόφλησης των Τιμολογίων τους από το Διαδίκτυο.

 

 

 

 

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση: Δήμος Αθηένου Λεωφ. Μακαρίου Γ΄, Αρ. 2, 7600 Αθηένου Κύπρος

Τηλ.: +357 24811370

Γραμμή Δημότη: +357 24524004

Ε-mail: mail@athienou.org.cy

 

 

 

 Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

 

Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει την ιστορία της Αθηένου από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Κάθε τοπική ιστορία αποτελείται από αμέτρητες συλλογικές και ατομικές ιστορίες και όσο τοπική και αν χαρακτηρίζεται, στην πραγματικότητα εξαπλώνεται στα πέρατα του κόσμου.

 

 

 

 

 Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτημάτων

 

Ο Δήμος μας προσφέρει ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μέσω διαδικτύου ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες του Δήμου. Το αίτημα σας προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία προς διεκπεραίωση.

 

 

 

 

 Εγγραφή στο Ενημερωτικό μας Δελτίο

 

Ο Δήμος Αθηένου στα πλαίσια της αναβάθμισης της επικοινωνίας με τους δημότες του αποφάσισε να εφαρμόσει σύστημα ηλεκτρονικής ενημέρωσης δημοτών μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e–mail).

Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε θα αξιοποιηθούν για τη συνεχή ενημέρωση σας σε διάφορα θέματα όπως: ανακοινώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, δελτία τύπου, δραστηριότητες Υπηρεσιών του Δήμου κλπ.

 

Τελευταίες ειδήσεις

Τροποποιημένο Τοπικό Σχέδιο Αθηένου 2020

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ 2020 (επανεξέταση)

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνει ότι στις 26 Οκτωβρίου 2020, δημοσιεύθηκε το Τροποποιημένο Τοπικό Σχέδιο Αθηένου 2020 (επανεξέταση), μετά την ακυρωτική απόφαση από το Διοικητικό Δικαστήριο στις 12/10/2018 του Τοπικού Σχεδίου Αθηένου 2011-2012.

Κείμενο με τίτλο Τοπικό Σχέδιο Αθηένου 2020 – Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής με την ένδειξη Τροποποιημένο (επανεξέταση), 5 σχέδια σε μέγεθος Α3 με ημερομηνία Οκτώβριος 2020, Χάρτες Πολεοδομικών Ζωνών και Χρήσης Γης σε κλίμακα 1:20,000 και ημερομηνία Οκτώβριος 2020, καθώς και τα τροποποιημένα λεπτομερή κτηματικά σχέδια σε κλίμακα 1:5,000 του Τοπικού Σχεδίου 2020, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.moi.gov.cy/tph.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 18(5) του Νόμου, μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών (4) από την ημερομηνία δημοσίευσης του Τροποποιημένου Τοπικού Σχεδίου, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει στον Υπουργό Εσωτερικών αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Αθηένου, βασιζόμενες σε συγκεκριμένους λόγους.